Bani mai puțini pentru Spitalul COVID din Odorheiu Secuiesc. De ce?

Fotografie Pixabay
PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Poziţia colectivului Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc faţă de politica de finanţare a spitalelor din judeţul Harghita.

În contextul epidemiologic actual generat de pandemia SARS-CoV-2, Spitalul Municipal Odorheiu-Secuiesc, având în structura sa 527 de paturi, din care 15 paturi ATI, a fost desemnat spital suport-COVID prin Ordinul MS nr. 555 din 03.04.2020. Din acel moment spitalul nostru îndeplineşte sarcina de a trata pacienţi suspecţi şi confirmaţi COVID-19, precum şi toţi pacienţii din judeţul Harghita care prezintă pe lângă infecţia cu virusul SARS-CoV-2 patologii asociate, care necesită suport medical spitalicesc.

Menţionăm că secţia ATI a spitalului este secţia cu cele mai multe paturi dedicate patologiei COVID-19 din judeţ, aceste 10 paturi reprezentând şi totalitatea numărului de paturi ATI disponibile în acest spital.

Pacienţii internaţi sau transferaţi în unitatea sanitară din celelalte spitale ale judeţului şi uneori din alte judeţe de ex. Sibiu, Alba, Braşov, au fost trataţi în secţiile spitalului în funcţie de natura patologiei asociate şi de gravitatea acesteia, cazurile grave şi critice fiind internate în secţia ATI.

În perioada aprilie 2020-februarie 2021 în Spitalul Municipal Odorheiu-Secuiesc au fost trataţi 1584 de pacienţi confirmaţi COVID-19, dintre care 1250 au prezentat forme medii sau severe, 254 cazuri grave au necesitat internare în secţia ATI. Aproximativ 60% din pacienţii menţionaţi au fost transferaţi din Spitalul de Urgenţă Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Gheorgheni şi Spitalul Municipal Topliţa.

Menţionăm faptul că datorită rolului de spital suport-COVID accesul pacienţilor non-COVID cu patologii cronice sau subacute din zona de deservire a fost mult limitat, fiind aproape inexistent, excepţie făcând doar cazurile non-COVID, care au reprezentat urgenţe medico-chirurgicale imediate, care puneau viaţa pacienţilor în pericol. Pacienţii cu patologii cronice non-COVID din teritoriul deservit de unitatea noastră au fost îndrumaţi către Spitalul de Urgenţă Miercurea Ciuc sau alte centre medicale non-COVID din Braşov, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş.

Cu toate acestea, în pofida faptului că Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc a îndeplinit rolul de spital suport-COVID în cursul anului 2020, după aprobarea bugetului pe anul 2021, Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc i-au fost alocate pentru investiţii doar 3 milioane de lei, în acelaşi timp Spitalul de Urgenţă M-Ciuc beneficiind de 12,2 milioane de lei, iar Spitalul Municipal Gheorgheni de 6,4 milioane de lei.

În contextul actual generat de pandemia SARS-COV-2 din aceste cifre reiese desconsiderarea şi minimalizarea efortului depus de Spitalul Municipal Odorheiu-Secuiesc în tratarea pacienţilor COVID-19 pozitivi primiţi din întregul judeţ sau chiar şi din alte judeţe.

Totodată considerăm că nu au fost luate în considerare necesitatea investiţiilor de viitor pentru perioada post COVID, când fiecare spital va trebui să-şi îngrijească pacienţii cu diferitele categorii de patologii atât COVID cât şi non-COVID.

Ca urmare întregul colectiv de muncă al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc consideră:

1. Nedreaptă modalitatea de împărţire a fondurilor alocate din bugetul de stat între spitalele judeţului Harghita.

2. Neapreciate, chiar desconsiderate, eforturile depuse de întregul colectiv al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc în dificila luptă zilnică pentru tratarea adecvată a pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2 din judeţul Harghita şi nu numai.

3. Periclitarea creşterii calităţii actului medical datorită sub finanţării spitalului în aceste condiţii.

4. Diminuarea posibilităţilor de achiziţie a unor aparate necesare diagnosticului, monitorizării şi tratamentul bolnavilor COVID-19 şi non-COVID

5. Împiedicarea dezvoltării infrastructurii spitalului care să permită realizarea circuitelor separate bolnavilor COVID-19 şi reluarea asistenţei medicale non-COVID.

6. Lipsă de respect şi dezinteres faţă de bolnavii trataţi în acest moment în spitalul nostru, cât şi faţă de viitorii pacienţi, care au dreptul fundamental şi constituţional de a fi trataţi în acest spital conform standardelor de calitate actuale.

Pe baza acestor considerente, colectivul de muncă al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc, se consideră îndreptăţit să solicite de la factorii de decizie locali, ai judeţului Harghita şi de ordin naţional o finanţare proporţională cu nivelul de competenţă al spitalului, populaţia arondată, zona de atracţie, număr de paturi şi specialităţi, volumul şi diversitatea serviciilor acordate atât în perioada pandemică, cât şi în cea non-COVID.

Colectivul de muncă al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here