Dr. Liliana Coldea contrazice raportul USR PLUS după controlol de la Spitalul Județean Sibiu: “Paturi ATI ”pe hârtie”, angajări fără concurs”

Facebook Spitalul Județean Sibiu
PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Dr. Liliana Coldea, acuzată de corpul de control al Ministerului Sănătății de ”management defectuos” pe durata mandatului de manager al Spitalului Clinic Județean Sibiu, contestă concluziile raportului dat publicității de Alianța USR – PLUS.

Liliana Coldea a demisionat din funcție în luna noiembrie a anului trecut, după ce vicepremierul Raluca Turcan i-a cerut public plecarea, în contextul crizei sanitare generată de impunerea carantinării Sibiului.

Într-un comunicat, Liliana Coldea e acuzată de modul în care s-a făcut reorganizarea spitalului, în context pandemic, cu paturi ATI ”pe hârtie” și angajări fără concurs și detașări de personal fără cadru legal, susține contrariul.

Dr. Liliana Coldea – drept la replică

În 11 puncte, Liliana Coldea susține că toate deciziile luate au fost cu acoperire legală, la fel și angajările invocate de corpul de control ca fiind în neregulă, argumentând asta cu numere de înregistrarea ale unor documente din spital, potrivit Știri de Sibiu.

”Drept la replică legat de comunicatul de presă USR PLUS din data de 16 februarie 2021 în care s-au dat publicității extrase din raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății
În baza dreptului la replică vă rog să dați publicității următorul text:

 1. Controlul efectuat de membrii corpului de control din Ministerul Sănătății a început la Sibiu în data de 17 noiembrie 2020 (echipa de control ajungând în jurul orei 16 la sediul spitalului), iar membrii echipei au plecat din spital în data de 19 noiembrie 2020.
 2. Structura organizatorică a spitalului a fost avizată de către Direcția de Sănătate publică, pe baza documentelor trimise de spital conform reglementărilor legale în vigoare adică – cerere din partea reprezentantului legal al spitalului, memoriu tehnic și plata taxei de autorizare. În perioada stării de urgență în structura organizatorică a spitalului au fost prevăzute un număr de 32 paturi ATI PENTRU ZONA ROȘIE – ZONA COVID, așa cum apar în Autorizația sanitară de funcționare nr. 67 din 08.04.2020, Autorizația sanitară de funcționare nr. 76 din 22.05.2020, unde apare specificat ca zonă roșie pavilion Chirurgii, UPU, ATI, ambele memorii tehnice fiind semnate de șeful clinicii ATI. În Autorizația sanitară de funcționare nr. 92 din 04.06.2020 și nr. 152 din 16.10.2020 este specificat ca zonă roșie pavilion Chirurgical – ATI etaj 2 unde sunt 12 paturi. Și în acest caz memoriile tehnice au fost semnate de medicul epidemiolog al spitalului. Solicitările din partea spitalului au fost foarte explicite în ceea ce privește numărul de paturi ATI PENTRU ZONA ROȘIE – ZONA COVID, adică 12 paturi, cât și în ceea ce privește locația lor – etajul 2 din corpul de clădire unde se află secțiile chirurgicale așa cum reiese din autorizațiile sanitare de funcționare eliberate după luna iunie 2020.
 3. Structura organizatorică a spitalului are prevăzut un număr total de 46 paturi ATI, din care 15 paturi ATI sunt pentru compartiment ATI obstetrică – ginecologie, 31 paturi secția clinică ATI (din care 5 paturi compartiment toxicologie și 6 paturi pentru compartiment ATI – chirurgie plastică și neurologie).
 4. În luna iunie 2020 se restrânge activitatea medicală din zona roșie destinată pacienților cu Covid – 19 diminuând numărul de pavilioane alocate pacienților de la șapte la patru pavilioane datorită contextului epidemiologic de la acel moment în sensul că numărul de cazuri au început să scadă, iar în județul Sibiu și alte spitale au devenit spitale suport Covid – Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul General C.F. Sibiu și Spital Orășenesc Cisnădie. Un alt motiv al restrângerii activității medicale din zona roșie destinată pacienților cu Covid – 19 a fost de a asigura accesul pacienților cu altă patologie la servicii medicale (pe perioada stării de urgență toate urgențele medicale au fost preluate de Spitalul General C.F. Sibiu, iar urgențele chirurgicale de către Spitalul Militar de Urgență Sibiu – uneori depășite de complexitatea și gravitatea cazurilor), solicitări în acest sens de redeschidere a secțiilor venind și din partea medicilor din secțiile clinice Chirurgie, Ortopedie, Urologie, Neurochirurgie, ORL, Dermatologie, Oftalmologie, dar și a secțiilor Medicală, Gastroenterologie, Diabet, Endocrinologie.
 5. Legat de angajările din spital acestea s-au făcut fără concurs în baza Legii 55/2020 în funcție de referatele de necesitate întocmite de medicii șefi de secție/asistentele șefe/directorul de îngrijiri. În raportul de control se menționează că nu s-a prezentat nici un referat de necesitate, dar acestea există. Câteva exemple de referate de necesitate sunt înregistrate în data de 24.03.2020 (referat întocmit de Conf. Univ. Dr. Bîrluțiu Victoria prin care solicita 10 asistenți medicali, 7 îngrijitoare de curățenie, 1 brancardier, 1 registrator medical) sau în data de 21.09.2020 (referat întocmit tot de Conf. Univ. Dr. Bîrluțiu Victoria prin care solicita 3 asistenți medicali, 2 infirmiere, 1 brancardier, 1 registrator medical). Alte exemple de referate sunt nr. 1618/29.01.2020,14758/26.06.2020,7525/27.03.2020,24641/08.10.2020,25970/20.10.2020,24279/05.10.2020,12107/27.05.2020,12106/27.05.2020,21184/04.09.2020,13329/11.06.2020, 12108/27.05.2020, 12109/27.05.2020, etc. Faptul că există aceste referate de necesitate și nu au fost prezentate membrilor corpului de control nu este răspunzător managerul spitalului.
 6. Legat de angajările în baza Legii 55/2020 s-au efectuat din data de 19.03.2020, deci și din perioada de management al fostului manager al spitalului, iar în perioada 11.05.2020 – 30.07.2020 când era în vigoare Hotărârea nr. 34 a Consiliului Județean Sibiu privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu s-au efectuat, de exemplu, 7 angajări de asistenți medicali (posturi vacante 103 de asistenți medicali), 1 brancardier (posturi vacante 10 de brancardieri), 29 de infirmiere/îngrijitoare (posturi vacante de infirmiere/îngrijitoare 84). Începând cu data de 30 iulie 2020 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 139 a Consiliului Județean Sibiu privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și s-au efectuat, de exemplu, 59 angajări de asistenți medicali (posturi vacante 92 de asistenți medicali), 5 registratori medicali (posturi vacante 8 registraturi medicali), 48 de infirmiere/îngrijitoare (posturi vacante de infirmiere/îngrijitoare 75). Din această statistică nu rezultă că sunt 114 angajări fără posturi vacante așa cum este precizat în raportul comisiei de control. De asemenea, au existat solicitări din partea personalului medical de a desfășura activitate medicală în zona roșie, solicitări care au primit aviz favorabil din partea biroului juridic al spitalului.
 7. Fiecare contract individual de muncă încheiat are semnătura reprezentantului legal al spitalului, șefului serviciu RUNOS, șefului biroului juridic și relații publice, cu viza de control financiar contabil.
 8. Pe parcursul controlului nu mi s-a cerut nici o notă de relații, cu toate că s-au cerut note de relații din partea altor persoane ale spitalului.
 9. Orice modificare a structurii organizatorice, organigramei și statul de funcții s-a analizat în comitet director și s-a prezentat ulterior aprobării Consiliului Județean – de ex. adresa nr. 11242/10.07.2020 și extrasul din procesul verbal nr. 13665/16.06.2020 al Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, respectându-se astfel obligațiile din contractul de management nr. 7936/21.05.2020 – art.5 alin. (1) pct.2.
 10. S-a respectat și s-a aplicat corect de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia, respectându-se astfel obligațiile din contractul de management nr. 7936/21.05.2020 – art.5 alin. (4) pct.24.
 11. Se menționează în raport că unitatea sanitară a realizat un număr de 48425 de teste RT – PCR în perioada 03.04.2020 – 17.11.2020 care este mai mare comparativ cu alte județe, acest lucru a contribuit la modul de gestionare al pandemiei.”, Dr. Liliana Coldea.

Concluziile controlului de la Spitalul Județean Sibiu

 

Vă transmitem concluziile din raportul de control privind verificările făcute la Spitalul Județean de Urgență Sibiu:

 1. În perioada aprilie – octombrie 2020 au fost eliberate 4 autorizații sanitare de funcționare temporare pe perioada funcționării ca spital suport pentru pacienți testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, conform OMS nr. 555/03.04.2020.
 2. În anexele ASF – urilor au fost identificate pavilioanele roșii și pavilioanele verzi, cu descrierea succintă a secțiilor/compartimentelor ce deserveau fiecărei zone. Secția ATI pentru spitalizare cazuri COVID – 19 a fost autorizată pentru funcționare în, Pavilionul Chirurgical din zona roșie ea fiind identificată ca fiind situată la etajul 2 al pavilionului în a 3 – a Autorizație sanitară de funcționare temporară eliberată (nr. 92/04.06.2020).
 3. Remarcăm faptul că odată cu eliberarea ASF temporară nr. 92/04.06.2020 în plină pandemie cu virusul SARS- Cov-2, managerul unității sanitare conf. univ. dr. Coldea Liliana, restrânge activitatea medicală din zona roșie destinată pacIenților cu COVID-19, diminuând numărul de pavilioane alocate pacienților afectați de acest virus de la 7 la 4 pavilioane. Abia în luna octombrie 2020 sunt autorizate pentru funcționare a doua structuri modulare.
 4. Au fost întocmite 2 memorii tehnice pentru izolarea Secției ATl în care este prevăzută zona roșie compusă din 12 boxe individuale, cu mențiunea faptului că „transportul din și în zona roșie se face pe coridorul zonei verde în zona izolată după care acest coridor va fi imediat decontaminat chimic și ultraviolet”.
 5. Structura organizatorică a SCJU Sibiu avizată de către DSP Sibiu în data de 29.05.2020 nu este în acord cu Autorizațiile Sanitare de Funcționare temporar emise. În această structură sunt prevăzute 43 de paturi, fără a se evidenția distinct paturile de ATI pentru pacienții COVID 19, în fapt constatându-se că există doar 12 paturi ATI COVID 19.
 6. În structurile organizatorice avizate în data de 07.05.2020 și în data de 18.05 2020 era identificate distinct zonele roșii și zonele verzi și apareau 32 de paturi ATI COVID-19, astfel încât se constată o neconcordanță între documentele spitalului cu privire la nr. de paturi ATI COVID 19, aspect care necesită a fi reglementat în contextul în care principalul scop al modificărilor de structură este acela de a reflecta modificările realizate pentru perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV – 2.
 7. Referatele de evaluare întocmite de medicii epidemiologi din cadrul DSP la nivel SCJU Sibiu pentru emiterea Autorizațiilor Sanitare de Funcționare nu identifică tocmai legislația specifică în vederea combaterii răspândirii virusului SARS – CoV – 2 la nivelul României astfel incat nu rezultă dacă spitalul îndeplinea sau nu condițiile prevăzute în dispozițiile legale în vigoare pentru desfășurarea activității medicale ca spital suport COVID – 19. deși în cuprinsul rapoartelor s-a concluzionat că unitatea sanitară le respecta și au fost eliberate autorizatiile sanitare de funcționare. Au fost Încălcate pct. 1, 2 șii 3 din anexa 7 a O.M S. nr 1030/2009.
 8. Angajarile fara concurs in baza Legii nr. 55/2020 s-au realizat cu încălcarea art . 30 alin. (2) din Codul Muncii adoptat prin Legea Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 și a Regulamentului privind angajarile fără concurs în cadrul SCJU Sibiu cu n . 19712/20.08.2020 aprobat în Comitetul director al spitalului, fără a exista posturi vacante sau temporar vacante, care sa fie ocupate șii fără a fi stabilita existența necesității anumitor categorii de personal (nu a fost prezentat nici un referat de necesitate ). Din cele 268 de persoane un nr de 114 persoane au fost angajate fără a dispune de un post vacant sau temporar vacant În statul de funcții, în aceste condiții ele neputand fi bugetate.
 9. Au fost transferați de la alte instituții un număr de 6 persoane (1 medic specialist. 4 asistenți medicali și 1 infirmieră), în baza art. 32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Au fost prezentate documentele justificative de transfer, însă nu au fost puse la dispoziție documentele din care să rezulte criteriile de selecție proprii stabilite cu consultarea sindicatelor, astfel încât putem constata încălcarea art. 32 alin. (4) din Legea nr. 153/2011.
 10. Au fost detașate 43 de persoane, de pe anumite secții ale spitalului, pe alte secții ale unității sanitare, conform situației prezentate de șef serviciu RUNOS ec. Man Daniela, fiind astfel încălcate dispozițiile art. 45 alin. (1) din Codul Muncii adoptat prin Legea Nr. 53 din 24 ianuarie 2003, întrucât detașarea presupune schimbarea temporară a locului de muncă la un alt angajator. Nici aceste detașări nu s-au făcut pe posturi vacante sau temporar vacante.
 11. Managerul unității sanitare conf. univ. dr. Coldea Liliana și-a îndeplinit defectuos obligațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 și art. 5 alin. (4) pct 24 din Contractul de management nr. 7936/21.05.2020.
 12. Precizăm faptul că în timpul desfășurării acțiunii de control doamna conf. univ. dr. Coldea Liliana a înaintat Consiliului Județean Sibiu demisia din funcția de manager al SCJU Sibiu, astfel încetând contractul de management nr. 7936/21.05.2020.
 13. Din comparația datelor privind consumul de oxigen estimat în capacitate maximă la nivelul spitalului de 390 m³/h și capacitatea de producție a spitalului de 140 m³/h constatăm faptul că la data controlului, în cazul în care ar funcționa majoritatea punctelor de consum, nu poate fi asigurat același flux inspirator de oxigen tuturor pacienților mai ales pentru pacienții diagnosticați cu virusul SARS CoV – 2, care au nevoie de ventilație mecanică invazivă la anumite volume și presiunii de oxigen.
 14. În perioada 03.04.2020 – 17.11.2020 unitatea sanitară a realizat un total de 48 425 teste tip RT-PCR. Comparativ cu alte județe cu aproximativ același număr de locuitori. SCJU Sibiu a efectuat un număr mai mare de teste.”.
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here