Semestrul II va începe la ULBS în scenariu hibrid

Foto: Facebook / Lucian Blaga University of Sibiu
PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Consiliul de Administraţie al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu a decis ca începând din semestrul II al anului universitar 2020-2021, activităţile didactice să se desfăşoare după scenariul 2 reglementat de Ordinul MEC/MS nr. 5.48711494 din 3l august 2020.

Astfel, cursurile se vor derula online, seminariile parţial online, practica, lucrările practice, laboratoarele şi proiectele se vor desfăşura cu participarea fizică a studenţilor şi a cadrelor didactice, cu respectarea regulilor de securitate epidemiologică prevăzute de legislaţia în vigoare şi adaptate situaţiei locale.

Seminariile cu formaţii de studiu mai mari de 25 de studenţi se vor desfăşura online, utilizând platforma G Suite Enterprise for Education pusă la dispoziţie de universitate. Seminariile cu formaţii de studiu mai mici de 25 de studenţi se vor desfăşura cu participarea fizică a studenţilor şi a cadrelor didactice. Lucrările practice, laboratoarele, proiectele şi practica de specialitate se vor desfăşura exclusiv cu participarea fizică a studenţilor şi a cadrelor didactice. Pe lângă susţinerea efectivă online a activităţilor prevăzute a se desfăşura în acest mod, cadrele didactice au obligaţia de a pune la dispoziţia studenţilor, în format electronic, suportul de curs sau notele de curs, bibliografia şi alte informaţii şi materiale didactice.

Cămine şi cantine studenţeşti

a. La cantina ULBS se impun următoarele măsuri:

Organizarea intervalelor aferente servirii meselor şi a accesului se realizează astfel încât în sala de mese numărul persoanelor prezente să fie cel mult 30% din numărul total de locuri prevăzute pentru servirea mesei.

Respectarea măsurilor de distanţare fizică se aplică în orice context şi în orice spaţiu, atât la masă, cât şi în intervalele de tranzit, circulaţie, distribuire a produselor alimentare etc.

Gestionarea echipamentelor şi obiectelor specifice (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată astfel încât contactele să fie limitate.

Înainte şi după fiecare masă, studenţilor li se va recomanda spălarea mâinilor şi respectarea normelor de igienă. Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenţii se vor aşeza la masă. Sala de mese va fi aerisită înainte şi după masă.

Se vor realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de mese, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie.

b. Cazarea studenţilor se va face online, pe bază de cerere transmisă prin email la adresa dga@ulbsibiu.ro.

În momentul cazării, fiecare student va completa chestionarul epidemiologic, pe care îl va depune la comisia de cazare.

Orice activităţi sociale cu caracter de divertisment, desfăşurate în cămine, sunt interzise.

Se interzice accesul oricărei persoane străine în cămine.

La nivelul fiecărui cămin se va rezerva o cameră neocupată, cu acces direct la baie, pentru izolarea eventualilor contacţi COVID.

Orice caz suspect COVID apărut în cămine va fi raportat de urgenţă Prorectorului Studenţi şi Relaţia cu Comunitatea şi DSP Sibiu.

La căminele ULBS se mai impun următoarele măsuri:

– Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua corespunzător curăţenia şi dezinfecţia tuturor spaţiilor comune şi de cazare.
– Vor fi efectuate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective/comune.
– În aceeaşi cameră de cămin vor fi cazaţi, pe cât posibil, studenţi din aceeaşi serie şi acelaşi an de studiu, în limitele prevăzute în Ordinul MEC/MS nr.548712020, cu respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi.
– Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid.
– Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului şi se vor evita aglomerările.
– Purtarea măştii este obligatorie în toate spaţiile comune.
– Studenţii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală.
– Spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat.
– Studenţii care sunt cazaţi în cămin au obligaţia să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele.

ULBS îşi va adapta regulile de lucru în raport cu evoluţia situaţiei epidemiologice din Sibiu. În situaţia în care, la nivelul UAT Sibiu, incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV2 pe o perioadă de 14 zile va fi mai mare de 3/1000 locuitori, activităţile didactice se vor desfăşura în modul online, astfel cum au fost reglementate prin Addendum-ul la Planul de măsuri pentru organizarea activităţii în cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, în condiţii de siguranţă epidemiologică.

Planul de măsuri integral poate fi consultat la urmatorul link: https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2021/Anexa-1_PLAN%20DE%20MASURI%20organizare%20activitati%20ULBS%20semestrul%20II.pdf

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here