ANL a recepţionat 24 de locuinţe de serviciu în municipiul Bistriţa

Imagine de ErikaWittlieb de la Pixabay
PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a recepţionat, astăzi, în municipiul Bistriţa (jud. Bistriţa-Năsăud), 24 de locuinţe de serviciu.

Locuinţele (9 garsoniere şi 15 apartamente cu 2 camere) au fost construite în amplasamentul din Strada Prundului nr. 16E, pe un regim de înălţime Ct+P+3E+Et (canal tehnic+parter+3 etaje+etaj tehnic). Valoarea investiţiei este de 4.620.335,75 lei (inclusiv TVA).

ANL a finalizat, în cadrul programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”, 16 apartamente în oraşul Babadag (jud. Tulcea) şi 16 apartamente în municipiul Dorohoi (jud. Botoşani).

378 de locuinţe de serviciu se află în execuţie efectivă în judeţele: Alba (22 de unităţi locative), Arad (16 unităţi locative), Argeş (65 de unităţi locative), Bihor (16 unităţi locative), Călăraşi (30 de unităţi locative), Dâmboviţa (20 de unităţi locative), Dolj (20 de unităţi locative), Gorj (20 de unităţi locative), Harghita (24 de unităţi locative), Hunedoara (55 de unităţi locative), Ilfov (30 de unităţi locative), Suceava (30 de unităţi locative), Tulcea (10 unităţi locative), Vaslui (20 de unităţi locative).

*** Programul, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi aprobat prin H.G. nr. 719/2016, are în vedere construcţia de locuinţe de serviciu pe baza propunerilor primite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), de la autorităţile administraţiei publice locale şi centrale.

Beneficiarii sunt funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire.

Programul se dezvoltă pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, puse la dispoziţia ANL, care le preia în folosinţă gratuită, în condiţiile legii. În cadrul acestuia pot fi incluse şi construcţii aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate.

Locuinţele de serviciu construite vor fi repartizate personalului propriu al instituţiilor care solicită realizarea acestora.

Închirierea locuinţelor de serviciu construite prin program se face în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică din fiecare domeniu sau, în situaţia în care nu există legislaţie specifică, se face în condiţiile OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. Locuinţele de serviciu construite prin programul implementat de ANL nu pot fi vândute.

De asemenea, instituţiile publice locale sau centrale pot încheia protocoale de colaborare, prin care stabilesc ca locuinţele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituţii. Pentru soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor de serviciu, autorităţile publice locale sau centrale vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuinţe de serviciu şi vor stabili ordinea de repartizare şi modalităţile de diferenţiere.

Sumele necesare finanţării programului se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite.

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here