UE modernizează drepturile consumatorilor şi îmbunătăţeşte aplicarea acestora

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com

UE îmbunătăţeşte protecţia drepturilor consumatorilor. Ambasadorii statelor membre reuniţi în cadrul Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi al Consiliului au convenit astăzi asupra poziţiei Consiliului cu privire la un proiect de directivă de modificare a patru directive în vigoare ale UE care protejează interesele consumatorilor.

Proiectul de directivă acoperă o gamă largă de subiecte. Acesta modifică Directiva 2005/ 29/ CE privind practicile comerciale neloiale, Directiva 2011/ 83/ UE privind drepturile consumatorilor, Directiva 93/ 13/ CEE privind clauzele contractuale abuzive şi Directiva 98/ 6/ CE privind indicarea preţurilor. Proiectul a fost prezentat împreună cu o propunere privind acţiunile de reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor în cadrul pachetului ‘Noile avantaje pentru consumatori’, lansat de Comisie în 2017.

Noua directivă prevede:
– o mai mare armonizare a normelor privind sancţiunile prevăzute în directivele existente, cu condiţia ca criteriile care urmează să fie luate în considerare pentru impunerea unor astfel de sancţiuni să fie orientative şi neexhaustive, iar unele restricţii şi opţiuni să se aplice unora dintre aceste texte şi fără a aduce atingere Regulamentului 2017/ 2394 privind protecţia consumatorilor şi cooperarea. În temeiul directivei, atunci când asigură aplicarea directivei privind practicile comerciale neloiale, a directivei privind drepturile consumatorilor si a directivei privind clauzele contractuale abuzive, autorităţile naţionale vor avea, în special, competenta de a impune o amendă de până la 4 % din cifra de afaceri a unui comerciant în cazul unor încălcări transfrontaliere generalizate;
– dreptul la măsuri reparatorii individuale pentru consumatori atunci când aceştia sunt afectaţi de practicile comerciale neloiale, cum ar fi marketingul agresiv, cu condiţia ca aceste măsuri să fie proporţionale, eficace şi să nu afecteze aplicarea altor măsuri reparatorii de care pot beneficia consumatorii în temeiul dreptului naţional sau al UE;
– o mai mare transparenţă pentru consumatori pe pieţele online. Directiva prevede că pieţele online să informeze în mod clar consumatorii cu privire la: (a) parametrii principali care determină clasificarea ofertelor; (b) dacă contractul este încheiat cu un comerciant sau cu o persoană fizică; (c) dacă se aplică legislaţia privind protecţia consumatorilor şi (d) cine este comerciantul (furnizorul terţ sau piaţa online) responsabil pentru asigurarea respectării drepturilor consumatorilor legate de contract (cum ar fi dreptul de retragere sau garanţia juridică). În plus, directiva obligă aplicaţiile digitale, cum ar fi pieţele online, instrumentele de comparare, magazinele de aplicaţii şi motoarele de căutare, să indice utilizatorilor care rezultate de căutare conţin ‘plasări plătite de produse’, în cazul cărora terţii plătesc pentru o clasificare mai bună, sau ‘includere plătită’, în cazul cărora terţii plătesc pentru a fi incluşi în lista rezultatelor căutării;
– protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte serviciile digitale ‘gratuite’, şi anume serviciile digitale pentru care consumatorii nu plătesc, dar furnizează date cu caracter personal, cum ar fi: stocarea în cloud, conturile de pe platformele de comunicare socială şi cele de poştă electronică;
– eliminarea sarcinilor disproporţionate impuse întreprinderilor de legislaţia în vigoare, cum ar fi mijloacele de comunicare învechite;
– clarificări privind libertatea statelor membre de a adopta norme de protecţie a intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce priveşte unele practici de marketing sau de vânzare deosebit de agresive sau înşelătoare în contextul vânzărilor în afara spaţiilor comerciale;
– clarificări cu privire la modul în care statele membre ar trebui să abordeze practicile de marketing înşelătoare privind produsele ‘cu dublu standard de calitate’.

Etapele următoare
Preşedinţia română a Consiliului va examina împreună cu Parlamentul European posibilitatea de a conveni asupra adoptării directivei în primă lectură.

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here