Ministrul Ioan Deneş, la Bistriţa. Ce a declarat!

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com

„Au fost finalizate procedurile pentru ca ocoalele silvice să poată prelua în pază pădurile pentru care acest serviciu nu este asigurat”, a declarat ministrul Ioan Deneş, la Bistriţa

Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş, se află, joi şi vineri, în judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru a participa la sesiunea de lucrări pe luna februarie a Comisiei pentru Ape, Păduri, Pescuit şi Fond cinegetic din cadrul Senatului României. În cadrul sesiunii, care se desfăşoară la sediul Prefecturii Bistriţa, se dezbat aspecte legate de legile care guvernează fondul forestier, apele şi fondul cinegetic. La lucrările comisiei participă şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, precum şi invitaţi din judeţele limitrofe.

Ministrul Ioan Deneş a prezentat stadiul unor acte normative foarte importante pentru domeniul silvic, pe care îl gestionează. Astfel, demnitarul a subliniat că „Regulamentul de valorificare a mesei lemnoase” a fost aprobat prin HG 55/2019 şi urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

„Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin măsurile luate, a reuşit să deblocheze situaţa privind punerea pe piaţă a lemnului şi asigurarea lemnului de foc necesar încălzirii locuinţelor”, a arătat Ioan Deneş.

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.comvivacredit.ro

Pentru a asigura „prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuinţelor populaţiei”, a fost instituit un volum minim de lemn destinat încălzirii locuinţelor de 1 milion de metri cubi/an, pe care trebuie să-l pună la dispoziţie RNP-ROMSILVA.

„Este o măsură de siguranţă, pentru a ne asigura că administratorul pădurilor statului asigură lemnul de foc populaţiei şi nu păţim ca în alţi ani, când au fost sincope în aprovizionarea cu lemn de foc a populaţiei”, a adăugat Ioan Deneş.

Prin acelaşi Regulament a fost reglementat modul în care sunt încheiate parteneriate între autorităţile locale şi ocoalele silvice în vederea punerii la dispoziţia populaţiei a lemnului de foc din proprietatea publică. A fost clarificată situaţia lemnului oferit spre vânzare populaţiei care nu a fost achiziţionat de aceasta. De asemenea, s-a simplificat modul de valorificare pentru UAT-uri, dar şi procedura de înştiinţare a operatorilor economici cu datorii. S-au instituit proceduri clare şi simple pentru negociere, în ceea ce priveşte vânzarea masei lemnoase pe picior; s-a instituit dreptul de preemţiune pentru industria mobilei şi s-a asigurat transparenţa procesului de valorificare a masei lemnoase.

Totodată, ministrul apelor şi pădurilor a amintit că se lucrează la propunerea legislativă de modificare a Statutului personalului silvic.

„Prin prezentul proiect se operează modificări ale Statutului personalului silvic, urmărindu-se corelarea acestuia cu actualele reglementări şi cu realităţile derivate din evoluţia domeniilor de activitate în care funcţionează personalul silvic”, a spus demnitarul.

Alte subiecte abordate au fost asigurarea pazei pădurilor cu suprafeţe mai mici de 30 ha şi proprietari necunoscuţi şi demersurile efectuate privind plăţile compensatorii Natura 2000.

„O prioritate a actualei guvernări este asigurarea pazei pădurilor. Astfel, s-au demarat proceduri prin care să fie preluate în pază terenurile forestiere cu proprietar necunoscut. S-au implementat scheme de ajutor prin care Statul finanţează paza pădurilor pentru proprietăţi mai mici de 30 de hectare. Până la această dată, au fost identificate circa 350.000 de hectare de pădure fără pază şi au fost preluate în pază 90.000 de hectare”, a subliniat Ioan Deneş.

De asemenea, ministrul a arătat că acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă, conform prevederilor Legii nr. 46 – Codul Silvic, se realizează prin alocări anuale de la bugetul de stat.

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here