Covasna: Bonificaţie pentru plata anticipată a impozitelor locale la Sfântu Gheorghe

SURSA FOTO: http://atitudineseverin.ro/wp-content/uploads/2016/10/taxe_si_impozite_1.jpg
PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com

Contribuabilii care plătesc anticipat până la 31 martie 2019 impozitele locale datorate pentru tot anul beneficiază de o bonificaţie în cuantum de 9%.

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice persoană care deţine în proprietate la data de 31 decembrie 2018 clădiri, terenuri sau mijloace de transport datorează impozit pe tot anul 2019.

Nivelul impozitelor şi taxelor locale s-a modificat faţă de anul 2018, fiind vorba însă doar de o indexare cu rata inflaţiei de 1,3%.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 martie se acordă bonificaţie în cuantum de 9% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădire, pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice.

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.comvivacredit.ro

Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local.

De asemenea, se menţine obligaţia declarării în termen de 30 de zile al oricărui fapt care naşte modificări ce afectează situaţia fiscală a contribuabilului.

Termenele de plată a impozitelor locale este 31 martie, respectiv 30 septembrie an curent.

Termenul de plată al taxei locale pe teren/pe clădire este data de 25 a lunii următoare naşterii obligaţiei de plată.

Pentru neplata la termen a impozitelor/taxelor se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună/fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Important! Persoanele care beneficiază de scutirile legale de la plata impozitelor sau taxelor locale, sau de cele stabilite prin hotărârea Consiliului Local (cum ar fi: pensionarii, veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate) vor prezenta documentele justificative cel târziu până la data de 31 decembrie 2019.

E bine de ştiut că locuitorii au posibilitatea de a transmite organului fiscal declaraţii şi documente justificative inclusiv pe adresa de e-mail taxeimpozitelocale@sepsi.ro. În cazul persoanelor juridice e-mail-ul de comunicare trebuie să fie însoţit de semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat digital.

Totodată, atragem atenţia şi asupra posibilităţilor de efectuare de plăţi on-line şi consultare a situaţiei fiscale prin Sistemul naţional electronic de plată on-line cu cardul bancar www.ghiseul.ro, ori prin internet banking la conturile bancare precizate pe pagina oficială al primăriei www.sfantugheorgheinfo.ro/Taxe locale/Conturi IBAN.

Ultima majorare a impozitelor locale la Sfântu Gheorghe a avut loc în anul 2013, an în care a fost introdus şi un ajutor de minimis destinat firmelor autohtone, menit să compenseze creşterea cu 50% a impozitelor pe terenurile şi clădirile aparţinând societăţilor comerciale.

Din 2017, autorităţile locale au introdus un impozit diferenţiat pentru cetăţeni, în funcţie de facilităţile şi infrastructura de care dispun zonele în care locuiesc.

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here