Educația sexuală în școli este necesară, într-o țară unde fenomenul mamelor minore (‘copii cu copii’) este îngrijorător

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Educația sexuală în școli este necesară, într-o țară unde fenomenul mamelor minore (‘copii cu copii’) este îngrijorător

În contextul în care Camera Deputaților, ca for decizional, urmează să voteze un proiect de lege adoptat tacit de Senat, care stipulează restricționarea educației sexuale în școli, prin aceea că devine necesar acordul expres al părintelui, sub sancțiunea pedepsei cu închisoarea, Organizația Salvați Copiii România își manifestă îngrijorarea și atrage atenția asupra unui fenomen grav, cauzat în principal de lipsa educației sexuale, și anume mamele minore.

ROMANIA ÎNREGISTREAZÄ? O RATĂ A NAȘTERILOR ÎN ADOLESCENȚĂ MAI MARE DECAT ÎN 9 ȚĂRI AFRICANE

Potrivit unui raport al organizației internaționale Save the Children, care include un index global al țărilor unde copilăria este mai mult sau mai puțin amenințată, România ocupa locul 52 din 172, situându-se sub țări ca Ucraina, Kazahstan, China, Serbia, Oman, Muntenegru, Liban, Tunisia, Bulgaria, Mauritius, Iordania (medie superioară României).

Dintre toți indicatorii urmăriți în raport, mortalitatea infantilă și rata nașterilor înregistrate în rândul adolescentelor sunt cele mai îngrijorătoare. Țara noastră se număra printre țările europene cu cel mai ridicat număr de decese ale copiilor sub 5 ani (11,1 la mie), iar din 1.000 de adolescente între 15 și 19 ani, 34 sunt mame.

Efect al lipsei accesului la îngrijiri și educație pentru sănătatea sexuală și a reproducerii, rata nașterilor înregistrate în rândul adolescentelor între 15 și 19 ani este cea mai îngrijorătoare, România înregistrând așadar 34 de nașteri la 1.000 de adolescente. În Europa, doar două state prezintă o situație relativ mai gravă: Bulgaria și Georgia, cu valorile de 36,8, respectiv 38,3 de nașteri.

Este un semnal de alarmă faptul că România se confruntă cu un număr mai mare de nașteri în adolescență decât state precum Rwanda (25,6), Trinidad Tabago (30,8), Emiratele Arabe Unite (30,1), Uzbekistan (17,6), Albania (21,8), Bahamas (28,7), Botswana

(31), Burundi (27,9), Djibouti (21), India (23,3) și Mauritius (28,3).

COMITETUL ONU PENTRU DREPTURILE ECONOMICE, SOCIALE ȘI CULTURALE A ATRAS ATENȚIA GUVERNULUI ROMÂNIEI ASUPRA URGENȚEI ADOPTĂRII UNEI STRATEGII NAȚIONALE PENTRU A ASIGURA ACCESUL LA EDUCAȚIE SEXUALĂ

În plus, datele Eurostat (2015) arată că, în Uniunea Europeană, România înregistrează cel mai mare număr de nașteri cu mame între 10 și 17 ani (9,282 de nașteri, adică 4,7% din totalul nașterilor din 2015, din care 676 erau minore între 10 și 14 ani). Această situație a determinat Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale să atragă atenția Guvernului României că a devenit urgentă adoptarea unei strategii naționale pentru a asigura accesul la educație sexuală și consiliere privind sănătatea reproductivă pentru tinerele și adolescentele din țară, inclusiv prin implementarea unui program comprehensiv și obligatoriu privind sănătatea sexuală și a reproducerii în școli.

PROPUNEREA LEGISLATIVĂ ÎNCALCĂ PRINCIPIUL CONSTITUȚIONAL AL INTERESULUI SUPERIOR AL COPILUI

Reamintim că, potrivit Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (art. 46, alin. 3, lit. i), organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru derularea sistematică în unitățile școlare de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. De asemenea, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului stabilește că România, ca stat semnatar, este obligată să asigure aplicarea efectivă a dreptului copilului la sănătate prin ‘crearea serviciilor de medicină preventivă, de îndrumare a părinților și de planificare familială, și asigurarea educației în aceste domenii.’

Caracterul inechivoc și imperativ al textului juridic (‘orice instituție publică’, ‘sunt obligate’, ‘toate măsurile necesare’, ‘derularea sistematică’) reprezintă o ilustrare a aplicării responsabile a principiului interesului superior al copilului într-o sferă a vieții și dezvoltării individuale a copilului de o maximă importanță. Accesul copiilor la informații relevante privind sănătatea sexuală și a reproducerii are ca scopuri protecția lor împotriva oricărui potențial abuz sexual, prevenirea sarcinilor nedorite și formarea unui comportament adecvat și protectiv privind sexualitatea lor, astfel încât oricărui copil să-i fie respectat ‘dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge’.

Luând în considerare datele statistice prezentate mai sus, în măsură să provoace neliniștea tuturor celor preocupați de bunăstarea și protecția copiilor, dar și dreptul copilului de a fi informat corect și la timp asupra sănătății și protecției împotriva abuzului, considerăm că propunerea legislativă încalcă flagrant principiul interesului superior al copilului, cu precădere în ceea ce privește ‘nevoile lor de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate’ a căror împlinire presupune asigurarea din partea autorităților publice a unui ‘regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor’.

Despre Organizația Salvați Copiii

Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României. Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că implementarea legislației și a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa colaborare dintre autorități, familie, copii și societatea în care fiecare actor implicat își acceptă responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic și viabil. În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste 1.560.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here