Elevii care frecventează învățământul profesional, inclusiv dual, vor beneficia în continuare de burse profesionale

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com

Programul național de protecție socială ‘Bursa profesională’, care subvenționează costurile pentru elevii din învățământul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, va fi aplicat în continuare de Guvern, conform unei Hotărâri adoptate ieri.

Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul învățământul profesional și constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale. De bursă beneficiază și copiii cetățenilor străini beneficiari ai unei forme de protecție în România sau copiii cetățenilor străini, ai cetățenilor Uniunii Europene/Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu drept de ședere/rezidență pe teritoriul României, care frecventează învățământul profesional.

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor, este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior.

Măsura adoptată urmărește creșterea interesului tinerilor și familiilor acestora față de educația și formarea prin învățământul profesional, inclusiv dual, fapt care va duce la îmbunătățirea pregătirii profesionale.

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.comvivacredit.ro

Conform Metodologiei de organizare a învățământului dual, au acces la programele de pregătire, în mod gratuit și persoanele în vârstă de maximum 26 de ani, absolvenți ai învățământului obligatoriu care au întrerupt studiile.

Fondurile pentru finanțarea ‘Bursei profesionale’ vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației Naționale și se repartizează inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, începând cu anul școlar 2018-2019.

Informații suplimentare

De asemenea, Guvernul a aprobat în ședința din data de 14 decembrie 2017, reorganizarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNIDPT), instituție aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale. Prin reorganizare, CNIDPT va avea noi atribuții pe segmentul creșterii relevanței învățământului profesional și tehnic în raport cu așteptările socio-economice.

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here