Prefectura Brașov a luat măsuri privind aglomerația de la Pașapoarte și Înmatriculări

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Prefectura Brașov a răspuns solicitării Transilvania News, privind aglomerația din ultima perioadă de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor și la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Autovehiculelor, de pe Str.Turnului nr.13 din Brașov.

Conform răspunsului, funcționarea în bune condiții a Serviciilor, reprezintă o prioritate pentru Prefectura Brașov. În plus, numărul angajaților a fost suplimentat pe perioada verii, iar la Făgăraș a fost înființat un punct de lucru cu publicul.

În continuare redăm răspunsul integral al Prefecturii Brașov, la solicitarea trimisă de către Transilvania News:

”Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la Instituţia Prefectului judeţul Braşov cu nr.8982 din data de 20.06.2017, prin care solicitaţi informaţii în baza Legii 544/2001 privind situaţia de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Braşov, vă comunicăm următoarele:

Efectivul control al serviciului este de 14 lucrători de poliţie, din care:

  • 5 ofiţeri de poliţie: 1 ofiţer – împuternicit şef serviciu, 2 ofiţeri sunt repartizaţi pe Compartimentul Emitere, Evidenţă Paşapoarte şi Probleme de Migrări, 1 ofiţer pe Compartimentul Restricţii şi 1 ofiţer desfăşoară activităţi pe linie de secretariat şi emitere.
  • 9 agenţi de poliţie: 2 agenţi se află în concediu medical (dintre care 1 agent apt parţial din cauza problemelor de sănătate precare), 1 agent este în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi doar 6 agenţi de poliţie care asigură zilnic ghişeele de primiri cereri şi eliberări documente de călătorie precum şi toate activităţile necesare fluxului de emitere a paşapoartelor simple temporare/ electronice primite la sediul serviciului nostru şi de asemenea cererile care au fost preluate şi transmise serviciului nostru, prin intermediul Misiunilor Diplomatice şi Oficiilor Consulare ale României în străinătate, inclusiv cele pe linie de arhivă.

Precizăm faptul că pe linie de personal, statul de funcţii şi organizare al serviciului este actualmente prevăzut cu un număr de 19 posturi :  9 funcţii de ofiţer, şi 10 de agent, din care:

  • funcţii de ofiţer 7 ocupate şi 2 vacante;
  • funcţii de agent 8 ocupate şi 2 vacante şi pentru care s-au efectuat demersurile necesare în vederea scoaterii la concurs a respectivelor posturi vacante.

Săptămânal  la ghişeele de lucru cu publicul sunt soluţionate aproximativ un număr de:

  • 950 documente de călătorie livrate prin intermediul ghişeului de eliberări de la sediul serviciului nostru;
  • 675 cereri primite la cele trei ghişee de lucru cu publicul;
  • 75 cereri înregistrate şi soluţionate de cei 2 lucrători desemnaţi prin D.Z.U.,care se deplasează săptămânal, joia, la Punctul de lucru Făgăraş, pentru a prelua, cu staţia mobilă, cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice;
  • 30 adeverinţe au fost eliberate pentru cetăţenii români care doresc să desfăşoare în mod legal activităţi lucrative în străinătate şi nu au suspendat dreptul la libera circulaţie în străinătate.

Menţionăm faptul că zilnic, prin intermediul Misiunilor Diplomatice şi Oficiilor Consulare ale României în străinătate se primesc aproximativ 100 de cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice.

De asemenea precizăm că pentru fiecare persoană care face obiectul suspendării s-a comunicat, în scris, instanţelor măsurile întreprinse. În perioada de referinţă Direcţia Generală de Paşapoarte a comunicat prin dispoziţii de urmărire generală restricţionarea dreptului la libera circulaţie pentru un număr de 63 persoane.

În vederea clarificării situaţiei pe linia suspendării dreptului la libera circulaţie pentru persoanele cărora le-a fost suspendat acest drept în cursul anului 2016, se poartă corespondenţă cu instanţele ce au dispus instituirea acestor măsuri, respectiv un număr de 539 comunicări. Activitatea de retragere a paşapoartelor se face în continuare cu dificultate întrucât persoanele ce fac obiectul suspendării nu sunt găsite la domiciliu sau domiciliază în localităţi dispuse la distanţe mari faţă de municipiul Braşov, dar cu toate acestea activităţile desfăşurate privind retragerea paşaportului se execută imediat după primirea comunicării.

Din analiza activităţilor desfăşurate pe linia cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi temporare se constată o creştere semnificativă a solicitărilor de eliberare a documentelor de călătorie în mod special ne referim la perioada Sărbătorilor Pascale, sezonului estival (lunile iunie, iulie şi august), a sărbătorilor de iarnă cât şi în intervalele dintre acestea când de fapt în continuare se înregistrează un mare număr de solicitări.

Având în vedere numărul mare al solicitărilor persoanelor fizice în vederea suplimentării numărului ghişeelor de lucru cu publicul şi asigurării unui serviciu de calitate cât mai modern, eficient, legal s-a solicitat  suplimentarea numărului de posturi, care va crea posibilitatea deschiderii mai multor ghişee de lucru cu publicul ducând la reducerea timpilor de aşteptare privind preluarea cererilor în vederea eliberării documentelor de călătorie.

Precizăm faptul că nu este posibilă programarea şi depunerea documentelor online de către cetăţeni, dar se va avea în vedere şi acest lucru.

Din informaţiile furnizate de cetăţeni se cere inclusiv în statele membre U.E. existenţa paşaportului ca document de identitate şi în special la frontieră (pentru simplificarea procedurii de checking în aeroport).

Totodată Misiunile Diplomatice şi Oficiilor Consulare ale României în străinătate nu mai pot face faţă volumului mare de cereri motiv pentru care programările online se efectuează la 2-3 luni, taxele consulare mari determinând cetăţenii să opteze pentru revenirea în ţară şi solicitarea eliberării paşapoartelor la serviciile de paşapoarte din ţară.

Funcționarea în bune condiții a Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor reprezintă o prioritate pentru Instituția Prefectului județul Brașov. În acest sens, reprezentanții instituției au luat legătura cu factorii de decizie din Ministerul Afacerilor Interne, în vederea găsirii unor soluții optime pentru reducerea timpilor de așteptare, pentru obținerea pașapoartelor. Astfel,în urma discuțiilor pe care le-a avut prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, s-a luat decizia detașării unui număr de patru angajați din cadrul IPJ Brașov către Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor, pe o perioadă de trei luni.

De asemenea, a fost înființat și un punct de lucru la Făgăraș unde se preiau cereri și se eliberează pașapoarte, joia în intervalul orar: 09-14.

Informațiile pot fi obținute prin e-mail, telefonic și de la ghișeul de eliberări documente.

Pentru minorii, cu vârste sub 14 ani, pașaportul simplu temporar se poate obține doar prin simpla prezentare a fotografiei, fără a mai fi necesară prezența minorului.

Cererile pentru obținerea pașapoartelor se pot depune și în altă localitate decât cea de domiciliu. De asemenea, există posibilitatea livrării la domiciliu a pașportului, după depunerea cererii.

La Brașov există varianta sistemului cu bonuri. În fiecare zi de luni se eliberează pentru săptămâna în curs un număr de 820 de bonuri (în ultima lună suplimentându-se nr. de la 720 la 820 de bonuri). Cetățenii, care nu se prezintă la ghișeu în momentul în care este afișat numărul de pe tichet, trebuie să știe că, cu toate acestea, cererea lor va fi preluată în aceeași zi.

Pentru activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor sunt folosiți și lucrători din cadrul compartimentelor Restricții și Informatic.

Toate informațiile actualizate se găsesc și pe site-ul Instituției Prefectului județul Brașov.” Se arată în răspunsul trimis de Prefectura Brașov, la solicitarea Transilvania News. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here