Fraudă de peste 35 milioane de lei, identificată de inspectorii DGAF

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

În perioada 06.12.2016 — 24.04.2017, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală au procedat la verificarea operațiunilor de comercializare a mărfurilor, derulate în anul 2015, pe teritoriul României, de către un operator economic, prin raportare la importurile realizate de acesta, în vederea estimării bazei de impozitare.

În urma verificărilor efectuate asupra documentelor de livrare marfă, întocmite și înregistrate, în evidența contabilă, în cursul anului 2015, de către societatea verificată, a fost identificat un tipar de fraudare având la bază înregistrarea de documente de vânzare pentru care inspectorii antifraudă au indicii temeinice că ar fi fost întocmite în fals, deoarece operațiunile evidențiate în cadrul acestora și datele de identificare ale societăților beneficiare sunt fictive.

Astfel, au fost identificate livrări (scriptic) către 475 de entități beneficiare, ale căror coduri unice de identificare sunt invalide, în sensul că fie nu aparțin niciunei societăți, fie aparțin altor societăți decât cele menționate în facturi, aspect constatat în urma verificărilor efectuate în bazele de date disponibile la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), precum și pe portalul online aparținând Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Totodată, se rețin următoarele aspecte distinctive ale acestor facturi:

conțin doar informații cu privire la societatea emitentă, denumirea si codul unic de identificare ale beneficiarului;

nu conțin informații la rubrica Date privind expediția;

au valori de până în 5.000 lei, fiind însoțite de chitanțe care atestă, în mod nereal, încasarea contravalorii livrărilor;

evidențiază livrări semnificative de mărfuri, din punct de vedere cantitativ, la prețuri unitare de vânzare modice, comparativ cu prețurile reale practicate de societate.

Pe de altă parte, s-a constatat că nu au fost înregistrate, în evidența contabilă a societății, venituri din vânzarea mărfurilor către o societate beneficiară, pentru care nu s-a colectat TVA și nu s-a evidențiat impozitul pe profit,

De asemenea, au fost constatate livrări (scriptic) către 6 societăți beneficiare, care nu confirmă tranzacțiile, prin declarațiile informative cod D394 depuse și prin informațiile oferite de reprezentanții acestora.

Astfel, constatările rezultate în urma controlului antifraudă determină suspiciunea rezonabilă că societatea verificată, prin reprezentanții săi, a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 35.397.161 lei (TVA și impozit pe profit), sustrăgându-se de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin întocmirea, în fals, pentru a da o aparență de legalitate, a unui număr semnificativ de facturi de vânzare marfă (articole de îmbrăcăminte, încălțăminte etc.), utilizând date de identificare nereale pentru un număr de 475 societăți, cu scopul descărcării din gestiunea societății a mărfurilor care, în realitate, au fost comercializate fără întocmirea de documente justificative.

Deoarece împrejurările descrise anterior sunt susceptibile a întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni de evaziune fiscală, Direcția generală antifraudă fiscală a procedat la sesizarea organelor de urmărire penală competente, în vederea dispunerii demersurilor specifice vizând stabilirea existenței ori inexistenței acestora, identificarea și tragerea la răspundere penală a făptuitorilor, respectiv recuperarea prejudiciilor determinate de acțiunile socialmente periculoase ale acestora, după caz..

Precizăm că același operator economic a mai făcut obiectul unui act de sesizare întocmit de Direcția generală antifraudă fiscală, din faptele și informațiile prezentate conturându-se suspiciunea rezonabilă că reprezentanții de facto și de drept ai societății au acționat pe coordonatele unui grup organizat care, prin operațiunile derulate și calitățile deținute, au desfășurat activități în scopul sustragerii de la plata, către bugetul de stat, a unor obligații fiscale în cuantum de 5.031.480 lei, constând în TVA și impozit pe profit, rezultate din întocmirea în fals (furt de identitate a unor entități) a unor facturi de achiziție marfă (consumabile) și servicii (transport), în sumă totală de 15.597.606 lei și înregistrarea, în evidența contabilă, a acestor documente ce nu au la bază operațiuni reale.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here