Recomandări privind prevenirea disconfortului alimentar și a toxiinfecțiilor alimentare, în perioada de vară

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Toxiinfecția alimentară este o afecțiune cauzată de ingestia unor alimente sau băuturi care pot fi contaminate:

biologic—cu bacterii, fungii, viruși sau paraziți, chimic — care includ substanțe chimice provenite din mediu, reziduuri de medicamente de uz veterinar, metale grele sau alte reziduuri.

Contaminarea alimentelor se poate produce pe parcursul procesului de preparare (igiena spațiilor a utilajelor și ustensilelor, modul inadecvat de păstrare, personal bolnav sau purtător a unui microorganism patogen, etc.) în procesul de cultivare a legumelor și fructelor (prin folosirea de îngrășăminte naturale nematurate, sau dacă sursa de apă pentru irigații este contaminată), prin influența mediul înconjurător, în special când se înregistrează creșterea în exces a temperaturii.

Din acest motiv este absolut necesar ca siguranța produselor alimentare să poată fi obținută și controlată prin metode care să asigure identificarea și înlăturarea pericolelor potențiale de contaminare, înainte de consumul produsului finit.

Având în vedere atribuțiile și responsabilitățile operatorilor economici cu activitate în domeniul alimentației publice, a prevederilor legislației privind siguranța lanțului alimentar, precum și riscul pe care îl prezintă, pentru sănătatea publică, prepararea și servirea hranei în special în perioada sezonului estival, sau cu ocazia organizării de evenimente culturale, sau mese festive (nunți, botezuri, onomastici, etc), pentru prevenirea declanșării unor episoade de toxiinfecții alimentare datorate unor factori favorizanți, se recomandă ca administratorii acestor obiective (restaurante, pensiuni, cantine, unități cu activitate de catering, cofetării, patiserii, unități de tip fass-food, pitzerii, tabere școlare, cabane turistice, spații special amenajate în locuri de agrement, etc) să respecte și să implementeze următoarele:

Cu privire la aspectele generale ale obiectivului:

să existe documentul de înregistrare sanitară veterinară în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.S.V.S.A nr. 111 /2008;

să respecte condițiilor generale de igiena conform prevederilor Regulamentului C.E.nr. 852/ 2004, referitoare la construcție și dotare a obiectivului;

să asigure spații frigorifice pe flux tehnologic, sau în funcție de activitatea ce o desfășoară și să monitorizeze zilnic temperatura în spațiile respective;

să existe echipamente de protecție sanitară pentru personalul care manipulează produsele de origine animală și nonanimală, sau care prepară mâncarea, precum și existența documentelor din care să rezulte starea de sănătate a acestora;

să asigure sursa de apă potabilă care să fie utilizată atât la prepararea mâncărurilor cât și la menținerea stării de igienă și curățenie a personalului și a utilităților.

să se efectueze acțiunile de dezinfecție, a spațiilor tehnologice, a utilajelor și ustensilelor folosite, precum și protejarea spațiilor și a alimentelor de insecte și rozătoare prin măsuri specifice;

să solicite prezența specialistului din cadrul D.S.V.S.A. județeană sau de la unitatea de profil teritorială, pentru a se efectua controlul și examenul specific înainte de organizarea unui eveniment sau masă festivă;

Cu referire la materiile prime:

să dovedească prin documente calitatea și salubritatea materilor prime, precum și faptul că au fost achiziționate din unități autorizate sau înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și respectă programul de autocontrol prin afluirea de probe la laboratorul D.S.V.S.A județeană;

să asigure transportul alimentelor cu mijloace de transport amenajate și dotate

corespunzător în funcție de sortimentul de produs și distanța transportului;

să păstreze materiile prime, în special al celor care necesită condiții deosebite de temperatură, congelare sau refrigerare (carne, pește, produse lactate, ouă, etc) în spații specifice, pentru a se prevenii deprecierea lor;

să țină la zi evidențele și a înregistrările, privind intrările de materii prime în care să fie înscrise furnizorul, categoria produsului, data recepționării, cantitatea, termenul de valabilitate, precum și celelalte date pentru stabilirea trasabilității.

Cu referire la manipularea, prepararea, expunerea și servirea alimentelor:

respectarea condițiilor de igienă, respectiv, spălarea mâinilor înainte de începerea activității și a ustensilelor în timpul lucrului, evacuarea rapidă a deșeurilor și subproduselor rezultate și depozitarea acestora astfel încât să nu constituie o sursă de contaminare;

separarea materiilor prime pentru prepararea alimentelor de mâncărurile deja preparate, în special carnea crudă de vită, porc, pasăre, pește și ouăle;

curățarea și igienizarea periodică a spațiilor unde au fost manipulate și preparate produsele alimentare;

utilizarea numai a ustensilelor de lucru care pot fi curățate sau igienizate corespunzător (blaturi de plastic, cuțite de inox, tăvi de inox, etc);

Cu referire la produsele finite:

expunerea spre consum a alimentelor trebuie să fie făcută astfel încât să fie evitat orice risc de contaminare și depreciere a acestora;

servirea alimentelor să se realizeze numai în recipienți igienizați corespunzător sau în recipienți de unică folosință;

alimentele să fie ambalate sau preambalate în cazul în care acestea nu sunt destinate consumului la fața locului (pentru activitate de catering, sau hrană rece pentru perioada organizării de drumeții);

separarea materiilor prime pentru prepararea alimentelor de mâncărurile deja preparate, în special carnea crudă de vită, porc, pasăre, pește și ouăle, alimentele să nu fie păstrate pentru mai mult de 2 ore la temperaturi mai mari de 32 grade Celsius, fiindcă riscul de alterare este ridicat;

să respecte programul de autocontrol prin afluirea de probe de materii prime și produse finite, la laboratorul acreditat, pentru examinarea calității și salubrității acestora;

să efectueze, sub control sanitar veterinar, confiscarea, denaturarea și distrugerea produselor de origine animală și non animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuției, depozitării sau comercializării, sau cu termenul de valabilitate expirat, să gestionarea corectă a resturilor menajere;

Populația trebuie să se protejeze prin:

achiziționarea alimentelor de origine animală și vegetală numai din spații sau unități înregistrate sanitar veterinar, unde este asigurată asistența de specialitate prin care se garantează calitatea și salubritatea acestora, evitând comerțul’ stradal’;

să cunoască că în baza legislației specifice, operatorul economic furnizor de produse alimentare este responsabil pentru calitatea acestora și certifică acest lucru prin document de conformitate emis și prin eticheta pentru fiecare sortiment și lot de produs;

citirea cu atenție a instrucțiunilor de pe etichetele produselor alimentare, care în mod obligatoriu trebuie să conțină informații privind unitatea furnizoare, elementele componente, modul de păstrare, preparare corectă și termenul de valabilitate;

păstrarea corectă a alimentelor (în frigider la temperaturi mai mici sau egale de 4 grade Celsius);

folosirea la prepararea alimentelor numai a apei potabile;

spălarea atentă a recipientelor în care se prepară și păstrează alimentele;

spălarea atentă a fructelor, a zarzavaturilor și verdețurilor folosite în rețetele culinare sau când acestea se consumă crude;

spălarea atentă a mâinilor înainte de prepararea alimentelor și înainte de fiecare masă;

asigurarea condițiilor de protecție necesare evitării oricărui contact între alimentele destinate consumului și insecte sau alte animale;

gestionarea corectă a resturilor menajere;

Activitatea acestor categorii de obiective este în permanență sub control sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor de către personalul din cadrul serviciilor de specialitate din D.S.V.S.A. și de la unitățile teritoriale, intensitatea controalelor fiind corelate cu încadrarea în gradul de risc a obiectivelor în urma evaluăriilor oficiale efectuate, precum și de sezonul turistic cu activitate de vârf specific acestei perioade a anului.

Dr. Pențea Ioan — Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din Județul Sibiu

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here