Conflict de interese pentru fostul manager al Spitalului ‘Dr. Alexandru Simionescu’ Hunedoara

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către BENDE BARNA-GAVRIL, fost manager al Spitalului ‘Dr. Alexandru Simionescu’ Hunedoara.

În calitate de manager al Spitalului a semnat un număr de cinci contracte de prestări servicii medicale încheiate între Spitalul ‘Dr. Alexandru Simionescu’ Hunedoara și o clinică privată, societate comercială cu care o altă companie avea încheiat contract de prestării servicii medicale pe o perioadă de 12 luni cu plată lunară în cuantum de 5.500 lei.

Având în vedere faptul că soția persoanei evaluate este administrator și asociat unic al companiei, au rezultat indicii potrivit cărora persoana evaluată avea interese de natură patrimonială la clinica privată, prin soția sa, încălcând astfel dispozițiile art.178, alin. (2), lit. c) din Legea 95/2006 potrivit căruia: ‘Constituie conflict de interese: (…) c) alte situații decât cele prevăzute la lit. a) oi b) în care managerul sau soțul/soția, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a funcției de manager’.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BENDE BARNA-GAVRIL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese (…) constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)’.

‘Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese (…) este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

SURSĂANI
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here