Ministerul Sănătății adoptă măsuri pentru profesionalizarea managementului de spital

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com

Guvernul a adoptat astăzi Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care aduce schimbări importante în privința selectării managerilor unităților sanitare publice, prin eliminarea restricțiilor privind participarea la concurs și deschiderea competiției în selectarea celor mai competenți directori.

Prin această ordonanță de urgență se lărgește sfera persoanelor care pot ocupa această funcție. De acum, selecția managerilor se poate face și din rândul altor categorii de specialiști cu experiență și abilități de conducere dovedite. Până în acest moment, exista obligația managerilor din spitalele clinice de a fi cadru universitar sau medic primar. Această măsură îngrădea în mod nejustificat accesul la această funcție, cu consecințe negative în procesul de selecție pentru ocuparea acestei funcții și în desfășurarea activității de management.

Pentru a asigura o conducere cât mai profesionistă a spitalelor, au fost extinse și incompatibilitățile pentru manager și ceilalți membri ai comitetului director (director medical, director financiar-contabil și, în spitalele cu peste 400 de paturi, directorul de îngrijiri). Astfel, aceste funcții devin incompatibile cu cele de conducere, administrare și control la nivelul partidelor politice sau al societăților comerciale.

De asemenea, este extins conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor și cu:

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.comvivacredit.ro

deținerea de către soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai managerului, a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager;

alte situații în care managerul, soțul/soția, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a funcției de manager.

În plus, un manager sau membrii comitetului director nu vor avea voie să primească finanțare pentru activitățile didactice sau de cercetare științifică din partea furnizorilor de bunuri și servicii ai spitalului. O eventuală finanțare ar putea afecta exercitarea funcției de manager în condiții de imparțialitate, existând riscul avantajării sub diverse forme a respectivilor furnizori în relația cu spitalul.

Pentru șefii de secții vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezintă metoda cea mai obiectivă și transparentă pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea acestor funcții.

Potrivit actului normativ, condițiile de exercitare a activităților de manager vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății și prin contractul de management.

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la transilvanianews24@gmail.com
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here