Situație de Urgență la nivelul județului Bistrița-Năsăud, după ce operatorul de salubrizare și-a încetat activitatea

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Prefectul județului Bistrița-Năsăud, Ovidiu-Victor Frenț, a luat act de informarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud prin care s-a adus la cunoștință faptul că operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. nu mai deține licență de operare, având ca și consecință încetarea contractului cu acesta și imposibilitatea prestării serviciului de salubrizare în județ.

Astfel, în data de 12.08.2016, prefectul județului, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, a convocat o ședință extraordinară a CJSU BN pentru a se constata iminența producerii unei situații de urgență la nivelul județului, în cazul încetării activității de colectare și transport a deșeurilor de către operatorul de salubrizare, prin eventuala poluare a mediului și afectarea sănătății populației.

Ca urmare a adoptării Hotărârii CJSU BN nr. 6 din 12.08.2016 s-a dispus ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud să întreprindă, în regim de urgență, toate măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare, respectiv activitatea de colectare și transport a deșeurilor din județ la centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Tărpiu.

Dată fiind situația potențial generatoare de risc asupra sănătății populației și mediului, prefetul județului a solicitat instituțiilor responsabile cu evaluarea riscului specific la îmbolnăviri în masă o analiză care să conțină impactul pe care ar putea să-l aibă situația prezentată mai sus, precum și măsurile necesare pentru evitarea acesteia.

De asemenea, prefectul a dispus completarea Ordinului Prefectului nr. 17/12.02.2015 pentru reorganizarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare cu grupul de suport tehnic pentru risc biologic, risc care poate duce, în situația nesalubrizării localităților, la îmbolnăviri în masă (epidemii, epizotii/zoonoze).

Având în vedere adresa nr. 1702/18.08.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud prin care s-a comunicat Hotărârea privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 187/2014 cu operatorul care presta serviciul de salubrizare în județ, prefectul județului a convocat, în data de 19.08.2016, într-o nouă ședință extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, la care a participat și conducerea ADI Deșeuri, reprezentată de primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Teodor Crețu și de directorul executiv, Sabin Dragomir Cîmpan.

Reprezentanții ADI Deșeuri au informat CJSU BN asupra evoluției și situației prezente a salubrizării județului, precum și asupra măsurilor luate pentru continuitatea acestei activități, în condițiile încetării contractului cu S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A.

În urma ședinței a fost adoptată Hotărârea nr. 7 din 19.08.2016 prin care s-a constatat existența unei situații de urgență la nivelul județului, generată de încetarea activității de colectare și transport a deșeurilor de către operatorul de salubrizare.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud va lua act de situația de urgență constatată și va dispune măsurile legale, în regim de urgență, pentru asigurarea continuității activității de colectare și transport a deșeurilor din județ, informând zilnic prefectul județului, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, despre stadiul măsurilor aplicate.

De asemenea, membrii grupului de suport tehnic pentru risc biologic vor monitoriza permanent și vor informa prefectul despre situația generată la nivelul județului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here