Centru de Cercetare în Domeniul Bioeconomiei, la Târgu Mureș

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Centrul de Cercetare în Bioeconomie BIO-ERA (Environment, Research, Agriculture) va funcționa în cadrul Departamentului de Cercetare Ştiințifică al Universității “Dimitrie Cantemir” din Tg-Mureş. Înfiinţarea Centrului BIO-ERA este o provocare, dar şi un răspuns la prioritatea strategică a activităţii de cercetare știintifică, identificată la nivel naţional și european, cu atât mai mult cu cât obiectivele acestui Centru se adresează unei arii tematice relevante din Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada, 2014 – 2020 răspunzând imperativelor Strategiei Consiliului Europei referitoare la sprijinirea parteneriatelor funcționale: furnizor de cercetare, beneficiar de cercetare din mediul economic, precum şi formarea resursei umane înalt calificate, capabile să răspundă nevoilor reale.

BIO-ERA are ca principal obiectiv dezvoltarea activităţilor de cercetare, consultanță, formare de resurse umane, crearea de parteneriate între mediul academic, institutele de cercetare și agenții economici în domeniul protecţiei mediului și al bioeconomiei.

Realizarea Centrului de Cercetare contribuie direct la dezvoltarea unei infrastructuri capabile de a asigura un mediu eficient pentru cercetarea de calitate prin asigurarea tuturor resurselor necesare într-un spațiu comun, care va face posibilă utilizarea eficientă a infrastructurii de înalt nivel.

Prin activitatea sa, Centrul va permite realizarea de proiecte complexe, pluri-disciplinare, prin care se va da curs direct nevoilor şi cerinţelor actuale, impuse de particularităţile mediului economic românesc, particularităţi subscrise şi priorităţilor europene.

Existența Centrului creează şi promovează un cadru propice pentru dezvoltarea cercetării, cunoașterii, atât pentru cadrele didactice cât şi pentru studenţi, dorind să stimuleze implicarea tinerilor în procesul laborios de cercetare şi prin concursul şi aportul cercetătorilor valoroși din țară și din strainătate.

Prin activitatea de cercetare se promovează cooperarea în domeniul bioeconomiei pe plan naţional între autorități locale: IMM-uri, GAL-uri, Asociații Agricole, Agenția de Dezvoltare Regională, Direcțiile Județene pentru Agricultură, Agențiile de Protecție a Mediului, iar, pe plan internaţional, asigură parteneriate cu, Manchester Metropolitan University (UK) și Re-cord (Italia), cu precădere pentru activităţile specifice impuse de programele de integrare regională şi integrare europeană.

Invitatata specială a acestui eveniment și inițiatoarea acestui Centru de cercetări în Bioeconomie este dna. dr.ing. DELIA DIMITRIU, de la Centrul pentru Stiinta Mediului din cadrul Universitatii Manchester Metropolitan din Marea Britanie, expert international, care face parte din grupul de experţi “International Panel on Climate Change” al ONU care a câștigat PREMIUL NOBEL PENTRU PACE in 2007.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here