Luni, 4 iulie, încep probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, încep luni 4 iulie, cu testul de Limba și literatura română (proba E)a).

Marți, 5 iulie, se va desfășura proba de Limba și literatura maternă (proba E)b), iar miercuri, 6 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului (proba E)c) la disciplinele Istorie și Matematică. Ultima probă scrisă din sesiunea curentă, proba la alegere a profilului și specializării (proba E)d), este programată vineri, 8 iulie. În funcție de cele două criterii, candidații au putut opta pentru una dintre următoarele discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Sociologie și Psihologie.

Pentru susținerea probelor scrise, în cele 473 de centre de examen organizate în acest sens, s-au înscris peste 137.300 de candidați din toate promoțiile. La proba E)b) — Limba și literatura maternă sunt așteptați peste 7.200 de candidați care-și vor redacta tezele într-una din următoarele limbi: maghiară, germană, ucraineană, sârbă, slovacă, turcă, italiană și croată.

Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie (până la ora 16.00). În aceeași zi, vor putea fi depuse contestațiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

Accesul candidaților în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 — 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

De asemenea, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. În consecință, nu vor mai putea participa la probele următoare și vor fi lipsiți de posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. De asemenea, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. În acest sens, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenți.

Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

a) susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale

b) susținerea tuturor probele scrise și nota 5 la fiecare dintre acestea;

c) obținerea mediei 6 cel puțin, la probele scrise.

Absolvenții care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obținut media 10 primesc diplomă de merit.

În calitate de președinte al Comisiei Naționale de Bacalaureat, Secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Monica Cristina Anisie, a susținut astăzi, 3 iulie, o videoconferință cu membrii comisiilor județene, cu președinții centrelor de examen și cei ai centrelor zonale de evaluare, măsură organizatorică în premieră.

În cadrul instruirii s-a pus accentul pe pregătirea elementelor care să asigure un cadru corect și exigent de desfășurare a examenului și care, în egală măsură, să ofere elevilor posibilitatea de a-și pune in valoare cunoștințele acumulate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here