ISU Brașov a verificat secțiile de votare! 330 de avertismente aplicate pentru nereguli

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Inspectoratul pentru situații de urgență “ Ţara Bârsei ” al judeţului Braşov efectuează, în această perioadă, acțiuni de prevenire a incendiilor la obiectivele în care vor fi organizate secțiile de votare, demers care să contribuie la consolidarea climatului de siguranță a cetățenilor, respectiv buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din acest an.

Până la această dată, personalul specializat a efectuat verificări la toate secțiile de votare stabilite la nivel judeţean, fiind înlăturate în mod operativ o mare parte din neregulile constatate. Disfuncționalitățile identificate în teren prin încălcarea legislaţiei din domeniul apărării împotriva incendiilor au fost sancționate cu 330 de avertismente.

De asemenea, premergător zilei alegerilor, pompierii vor desfășura activități de instruire pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă cu personalul secțiilor de votare, asupra modalităţilor practice de evacuare a utilizatorilor, materialelor şi documentelor specifice procesului electoral.

Principalele aspectele avute în atenție de către inspectorii de prevenire vizează:

Amplasarea cabinelor de vot fără diminuarea gabaritelor căilor de acces şi de evacuare sau a circulaţiilor interioare din clădirile în care se organizează procesul electoral, precum şi fără blocarea ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (exemplu: instalaţiile de hidranţi interiori);

Evitarea obstrucționării căilor de acces prin amplasarea elementelor de mobilier în interiorul încăperilor în care se amenajează secţii de votare;

Marcarea corespunzătoare a căilor de evacuare şi menţinerea acestora în permanenţă practicabile;

Menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor şi sistemelor de apărare împotriva incendiilor (instalaţii de iluminat de siguranţă, de semnalizare, de stingere a incendiilor etc.). Efectivele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov vor continua seria activităților de instruire, îndrumare și control pe linia apărării împotriva incendiilor, astfel încât exercitarea dreptului la vot să se desfășoare în depline condiții de siguranță.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here