Luni, 23 mai, au început Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Aproape 188.000 de elevi de clasa a VI-a au susținut astăzi, 23 mai, proba de Limbă și comunicare la Evaluarea Națională. Marți, 24 mai, elevii vor susține proba la Matematică și științe.

Conform calendarului aprobat de minister, pe 30 mai, aproximativ 200.000 de elevi de clasa a IV-a vor susține testarea la Limba română, iar în data de 31 mai, proba la Matematică. Proba de evaluare a cunoștințelor în limba maternă va avea loc pe 2 iunie.

În ceea ce privește Evaluarea Națională la clasa a II-a, aceasta va fi susținută de aproximativ 198.000 de elevi, astfel: 6 iunie — proba scrisă la Limba română, 7 iunie — proba de citire în Limba română și cea de scriere/citire în Limba română pentru elevii aparținând minorităților naționale, respectiv 8 iunie — matematică. Ultimele probe se vor desfășura pe 9 iunie (scris) și 10 iunie (citit) la limba maternă.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare.

Sălile în care se susțin evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Testele vor fi evaluate în cadrul unităților de învățământ de cadrele didactice care predau în respectivele școli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învățământ este insuficient, președintele Comisiei de organizare și de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învățământ are obligația să solicite comisiei județene/a municipiului București nominalizarea unor cadre didactice din alte școli. Înainte de începerea procesului de evaluare, președintele din centrul de evaluare are obligația de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.

Fiecare test este evaluat de două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum și alte informații referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului și a precizărilor din Caietul cadrului didactic.

Rezultatele obținute nu se înregistrează în catalogul clasei, fiind valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare și prin informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here