Harghita: Acțiuni de conservare a biodiversității Sitului Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

În perioada 01.06.2014 — 30.04.2016, Organizația GeoEcologică ACCENT a implementat proiectul cu titlul ‘Acțiuni de conservare a biodiversității și promovare a dezvoltării durabile a Sitului Natura 2000 — Bazinul Ciucului de Jos’. Proiectul a vizat Situl Natura 2000 — Bazinul Ciucului de Jos — SCI — ROSCI0007, aflat în custodia O.G. ACCENT.

Situl a fost desemnat în 2007, care se întinde pe o suprafață de 2693 ha si este situat în zona sud-estică a județului Harghita suprapunându-se parțial peste ariile comunelor Sâncrăieni, Sântimbru, Sânsimion (sat Cetățuia) și Tușnad (satele Vrabia și Tușnadul Nou), și este traversat de râul Olt. Situl este foarte important din punct de vedere al ocrotirii unui număr mare de habitate și specii de interes comunitar.

Proiectul si-a propus prin diferite activități atingerea următoarelor obiective:

* Implementarea unor măsuri minime de conservare pentru menținerea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din Situl Natura 2000 — Bazinul Ciucului de Jos: prin aplicarea unor măsuri minime de conservare cu implicarea directă a populației locale în vederea conștientizării acestora (restaurarea ecologică a unui braț mort al râului Olt situat lângă localitatea Sânsimion — conform recomandărilor din Planul de Management al sitului vizat; activități de conștientizare de tip indoor și outdoor).

Crelșerea capacității pentru un management eficient al Sitului Natura 2000 — Bazinul Ciucului de Jos: prin instituirea și instruirea unei patrule de Rangeri (watchdog de mediu) responsabilă pentru aplicarea regulamentului intern de funcționare și implicit al Planului de Management al sitului vizat.

Promovarea prin exemple concrete a folosirii resurselor naturale regenerabile precum și creșterea gradului de informare a populației cu privire la beneficiile utilizării sursei regenerabile de energie solară: prin achiziționarea și amplasarea, în fiecare localitate din vecinătatea sitului, a câte un stâlp de iluminat ecologic care va funcționa cu ajutorul energiei produse de panouri solare (fotovoltaice); prin activități extrașcolare (din cadrul celor 5 cluburi de’ Junior Rangers’).

Principalele rezultatele obținute: conservarea unei porțiuni din originalul râu Olt prin restaurarea ecologică a unui braț mort al râului Olt; realizarea a 2 poteci tematice și a infrastructurii adiționale în vederea prezentării și promovării valorilor naturale existente în interiorul Sitului Natura 2000 — Bazinul Ciucului de Jos; creșterea gradului de informare și de cunoștințe al elevilor celor 5 cluburi de’ Junior Rangers’ din comunele vizate cu privire la speciile și habitatele protejate din interiorul sitului; participarea comunităților (rolul de watchdog) locale la asigurarea stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 — Bazinul Ciucului de Jos; Aplicarea regulamentelor interne de funcționare ale sitului Natura 2000 vizat; realizarea și diseminarea cu scop educativ de materiale informative (catalog și broșură); promovarea beneficiilor utilizării sursei regenerabile de energie solară pe termen lung; creșterea gradului de informare a populației cu privire la beneficiile utilizării sursei regenerabile de energie solară.

Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2009 — 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Costul total eligibil al proiectului a fost de 121.149,40 EURO, din care 108.271,22 EURO a reprezentat contribuția nerambursabilă a finanțatorului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here