Corpul de Control al Consiliului Judeţean Hunedoara a finalizat verificarea incidentului de la Apa Prod S.A

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Aşa cum a promis în 25.03.2016, Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara a dispus verificarea incidentului S.C. Apa Prod S.A. Deva.

Corpul de Control al Consiliului Judeţean Hunedoara a finalizat verificarea etapelor în derulare a contractului de lucrări HD-CL3, verificarea efectuării testelor la terminare, efectuarea probelor de presiune şi de rezistenţă pe cele trei tronsoane reabilitate pentru a clarifica cauzele incidentului produs în 24 – 25.03.2016 când turbiditatea apei a depăşit limitele normale pe conducta magistrală Sântămăria – Orlea – Deva.

Contractul de lucrări HD-CL3 “Reabilitarea sistemelor de tratare şi  transport pentru alimentarea cu apă a localităţilor Haţeg, Călan, Simeria şi Deva” prevede ca după terminarea execuţiei  lucrărilor şi efectuarea probelor de presiune şi de rezistenţă pe cele trei tronsoane reabilitate, să fie efectuată procedura premergătoare punerii în funcţiune, respectiv spălarea şi dezinfectarea celor trei tronsoane.

În urma investigaţiilor, Corpul de Control a constatat că pe anumite porţiuni de conductă au rămas, din timpul execuţiei lucrărilor, sedimente consolidate pe interiorul conductei, care nu au putut fi înlăturate în timpul manevrelor de spălare şi dezinfecţie efectate până în data de 24.03.2016.

Conducta de aducţiune nou executată îndeplineşte toate condiţiile legale şi contractuale, inclusiv condiţiile de siguranţă igienico-sanitară. La momentul incidentului din 24.03.2016 apa potabilă era transportată în paralel atât pe conducta nou construită, cât şi pe conducta veche pentru efectuarea procedurilor de testare a noii conducte. Prin urmare, turbiditatea apei putea fi generată de mai multe cauze ; sedimentări consolidate pe pereţii interiori ai conductei noi; infiltraţii în zonele deteriorate ale conductei vechi.

Dat fiind faptul că lucrarea nu a fost încă recepţionată, antreprenorul lucrării va suporta cheltuielile generate de pierderile tehnologice.

Angajaţii S.C. Apa Prod S.A. Deva responsabili direct şi indirect de producerea acestui incident, dar şi pentru comunicarea defectuoasă a acestuia,  vor suporta sancţiunile aferente fişei postului şi a contractului  de muncă.  Sancţiunile  vor fi instituite în regim de urgenţă de către Consiliul de Administraţie al SC Apaprod SA Deva şi sunt obligatorii, în primul rând pentru a preveni în viitor astfel de incidente. Ulterior acestea vor fi comunicate publicului.

“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara în perioada 2014-2020”  este un proiect derulat prin Programul de finanţare Europeană POS Mediu, ce prevede investiţii  de 104.058.237 euro în sistemul de apă al judeţului Hunedoara.

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara regretă sincer disconfortul produs hunedorenilor de incidentul din 25 Martie 2016. (Comunicat de presă)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here