Registrul Matricol Unic, instrument de transparenţă în învăţământul superior românesc

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

55 de instituţii de învăţământ superior, dintre care 38 de universităţi din sectorul public, au importat în Registrul Matricol Unic (RMU), până la ora actuală, datereferitoare la peste 70.000 de studenţidin anul I de studii din ciclurile de licenţă şi master.Procesul de raportare este în plină desfăşurare, termenul de finalizare a acestuia fiind 30 septembrie, dată-limită pentruactualizarea informaţiilorprivind şcolaritatea studenţilor, conform reglementărilor la nivel naţional pentru raportările oficiale anuale ale MENCS şi Institutului Naţional de Statistică.

Registrul Matricol Unic este un sistem informaţional electronic care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenţii universităţilor de stat şi particulare din România, pentru toţi anii universitari şi pentru toate ciclurile de studii. În Registrul Matricol Unic se înregistrează date personale, date privind şcolaritatea studentului, date referitoare la burse studenţi şi servicii cazare, respectiv date referitoare la studii preuniversitare şi studii universitare anterioare.

Dezvoltarea şi implementarea sistemului RMU constituie un demers susţinut de centralizare şi standardizare a datelor din sistemul de învăţământ superior, în scopul eficientizării activităţii administrative şi îmbunătăţirii capacităţii de a fundamenta strategii instituţionale şi politici naţionale în învăţământul superior.

Totodată, implementarea sistemului RMU va determina eficientizarea procesului de raportare prin degrevarea efortului instituţional de raportare multiplă. Aceasta va contribui, în acelaşi timp, la creşterea transparenţei instituţionale, a responsabilităţii universităţilor, precum şi a încrederii publice în sistemul naţional de învăţământ superior.

După 4 ani de încercări nereuşite, marcăm în acest moment centralizarea informatizată a datelor din învăţământul universitar. Ce înseamnă asta? Transparenţa şi mobilitatea informaţiei, reducerea poverii administrative pentru universităţi şi îmbunătăţirea capacităţii de a fundamenta politici naţionale, bazate pe accesul la date colectate inteligent”, declară Adrian Curaj, ministrul Educaţiei.

Registrul Matricol Unic poate fi accesat prin intermediul platformei online Registrul Educaţional Integrat (REI), care oferă acces la parcursul educaţional şi profesional al unei persoane, prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educaţional – învăţământul preuniversitar, învăţământul universitar şi formarea continuă, precum şi a altor sisteme de la nivelul unor sectoare publice de interes.

Rapoarte statistice referitoare la numărul de studenţi, precum şi informaţii suplimentare sunt disponibile pe www.rei.gov.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here