ANI: Managerul Spitalului de Recuperare Cardiovasculară din Covasna, în conflict de interese

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Managerul Spitalului de Recuperare Cardiovasculară ‘Benedek Geza’ din Covasna, se află în conflict de interese administrativ, conform Agenției Naționale de Integritate (ANI).

ANI a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către CIMPOI CRISTIAN CIPRIAN, manager al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară ‘Benedek Geza’ Covasna, întrucât, acesta a încheiat și semnat în perioada 2012-2014, în calitate de reprezentant al spitalului, un contract de prestări servicii medicale precum și actele adiționale la alte trei contracte de prestări servicii medicale în valoare totală de 66.600 lei cu o persoană fizică autorizată (al cărei titular este unchiul persoanei evaluate), conform unui comunicat de presă al Agenției Naționale de Integritate.

CIMPOI CRISTIAN CIPRIAN a încălcat, astfel, dispozițiile art. 178, alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare până la data de 28.08.2015) devenite dispozițiile art. 180, alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare la data de 28.08.2015), potrivit cărora ‘Constituie conflict de interese deținerea (…) de (…) interese la societățile comerciale (…) care stabilesc relații comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenționează să exercite funcția de manager. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de (…) interese sunt deținute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză; Incompatibilitățile și conflictul de interese sunt aplicabile atât persoanei fizice, cât și reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercită sau intenționează să exercite funcția de manager de spital; Dacă managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al persoanei juridice selectate în urma licitației publice se află (…) în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele (…) de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariția acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept (…).’

Persoana evaluată a fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CIMPOI CRISTIAN CIPRIAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în termenul prevăzut de lege, în exercitarea dreptului la apărare.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese (…) constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)’.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here