Brașov: Pregătiri pentru Alegerile Locale

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

În conformitate cu dispozițiile calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016, Prefectul Județului Brașov, Ciprian Băncilă, a emis următoarele ordine:

  • Ordin privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Brașov pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2016.

La nivelul Județului Brașov vor funcționa 58 de Circumscripții Electorale muncipale (4), orașenești (6) și comunale (48). Sediile Circumscripțiilor Electorale muncipale, orașenești și comunale sunt stabilite de către autoritățile administrației publice locale, informațiile vor putea fi accesate pe site-ul: www.prefecturabrasov.ro, secțiunea alegeri 2016.

Circumscripția Electorală Județeană nr. 8 Brașov va funcționa în sediul Instituției Prefectului Județul Brașov, parter, camera 9.

  • Ordin privind stabilirea numărului membrilor fiecărui Consiliu Local din unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov și numărul membrilor Consiliului Județean Brașov.

La nivelul Județului Brașov s-a stabilit un număr total de 768 de consilieri locali (84 de consilieri locali la nivelul circumscripțiilor electorale municipale, 96 de consilieri locali la nivelul circumscripțiilor electorale orășenești, 588 de consilieri locali la nivelul circumscripțiilor electorale comunale) și 35 de consilieri județeni.

Față de alegerile locale din anul 2012, la nivelul Județului Brașov numărul total al consilierilor locali este mai mare cu 6 aleși (câte 2 consilieri în plus în localităţile: Comăna, Cristian, Măieruș, Sânpetru, Vulcan, și câte 2 consilieri în minus în localitățile: Mândra și Șercaia).

  • Ordin privind aprobarea modelelor ștampilelor electorale ce vor fi folosite la alegerile locale.

Modelul ștampilelor electorale este stabilit prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016. Instituția Prefectului Județul Brașov va asigura confecționarea: ștampilei biroului electoral de circumscripție județeană nr. 8 Brașov, ștampilelor birourilor electorale municipale, orășenești și comunale, ștampilelor de control ale secțiilor de votare.

  • Ordin privind stabilirea componenței Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale.

Componența este stabilită de prevederile HG 54/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016.

  • Ordin privind stabilirea componenței Grupului Tehnic de lucru cu atribuții în urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente.

Componența este stabilită de prevederile HG 54/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here