Primăria Sibiu monitorizează situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) din cadrul Primăriei Sibiu are în evidenţă şi monitorizează situaţia copiilor din municipiul Sibiu care au ambii părinţi/părinte unic întreţinător/un singur părinte plecaţi la muncă în străinătate, dar şi a copiilor reveniţi în ţară după o perioadă de şedere în străinătate mai mare de un an.

În evidenţele acestui serviciu figurează în prezent un număr de 682 de minori cu un singur părinte plecat la muncă în afara ţării şi 135 de minori cu ambii părinţi/părinte unic susţinător aflaţi la muncă în străinătate.

În perioada martie-iunie specialiştii Biroului Protecţia Copilului Sibiu vor efectua vizite la domiciliul acestor copii, în scopul cunoaşterii situaţiei lor, aducerii la cunoştinţa celor care îi îngrijesc a prevederilor legale, prevenirii situaţiilor de abuz şi neglijenţă, monitorizării modului în care aceşti copii păstrează legătura cu părinţii, dar şi pentru identificarea programelor de educaţie parentală necesară persoanelor care se ocupă de îngrijirea lor.

Legislaţia privind protecţia copilului prevede ca în situaţia în care ambii părinţi, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau cel la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate, aceştia au obligaţia de a notifica Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul primăriei de domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.

Prin notificarea se va desemna, în mod obligatoriu, o persoană care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau părintelui.

Persoana desemnată de părinte trebuie să facă parte din familia extinsă (rude până la gradul IV), să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.

Cererea în vederea desemnării persoanei trebuie depusă la Tribunalul Sibiu, iar confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă (termenul de soluţionare este de 3 zile).

Persoana desemnată pentru creşterea şi îngrijirea copilului pe perioada absenţei părintelui/ambilor părinţi are obligaţia de a pune la dispoziţia Serviciului de Asistenţă Socială toate datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care pot fi contactaţi părinţii în străinătate şi de a face dovada că menţine legătura cu aceştia.

După ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze un program de consiliere obligatoriu pentru a preveni sitaţiile de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul.

În acest sens, SPAS vine în sprijinul familiilor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate, prin:

  • organizarea de programe de educaţie parentală şi programe de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, rezolvarea problemelor etc.

  • organizarea de întâlniri cu persoanele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi cu părintele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului după plecarea celui de-al doilea părinte la muncă în străinătate,

  • facilitează şi sprijină menţinerea unui contact permanent între reprezentanţii unităţii de învăţământ pe care o frecventează copilul şi persoana în grija căreia acesta a fost lăsat de părinţi.

Potrivit Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, nerespectarea obligaţiei legale de a anunța intenţia de a părăsi ţara şi de a desemna o persoană care să exercite, pentru o perioadă determinată de timp, autoritatea părintească faţă de copilul/copiii rămaşi la domiciliu, constituie contravenţie şi poate fi sancţionată cu amendă cuprinsă între 500 şi 1000 lei.

Pentru mai multe informaţii şi pentru depunerea notificării, persoanele în cauză se pot adresa Serviciului Asistenţă Socială cu sediul pe bulevardul Victoriei 1-3, cam. S22 de luni până joi, între orele 7.30 – 16, iar vineri între orele 7.30 – 13.30 sau la telefon: 0269 208 727.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here