Brașov: Reprezentanții fermei de nurci spun că s-au luat imediat masuri pentru capturarea nurcilor din libertate

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Reprezentanții fermei de nurci, spun că unele informații apărute în presă au fost denaturate, în ceea ce privește nurcile evadate din societatea de la Feldioara, nurci care ar fi ajuns în situl Natura 2000.

”Dorim să menționăm că multe din afirmațiile făcute cu rea credință și preluate în mass media nu sunt adevărate si aduc atingere imaginii societății, afectând buna desfășurare a activității acesteia.

Societatea (…). dezvoltă o investiție de peste 15 milioane de euro, fiind în posesia acordului de mediu pentru realizarea acestei investiții, a autorizației de construcție, a autorizației sanitar- veterinare, a autorizației de gospodărire a apelor. În ceea ce privește Autorizația de Mediu, aceasta a fost solicitata APM încă din aprilie 2015, procesul de autorizare fiind de lungă durată, perioadă in care dosarul a fost completat cu toate actele, procedurile și informațiile solicitate.

Menționăm ca amplasamentul fermei de creștere a nurcilor nu se află situat in interiorul sitului Natura 2000 sau in interiorul altui astfel de sit protejat și nu constituie un pericol real pentru biosistemul ocrotit in Situl Natura 2000. Evadarea câtorva exemplare de nurci (7-12) in ambient a fost un incident produs nu din neglijența sau vina Societății, ci în urma unui accident auto, care a deteriorat perimetrul crescătoriei; in urma acestui accident s-au luat imediat masuri pentru capturarea nurcilor din libertate si s-au multiplicat măsurile de siguranță pentru prevenirea fugii altora.

Mai apoi, conform studiului de impact realizat la cererea noastra de un specialist reputat, un biolog independent, am luat măsuri suplimentare de siguranță pentru evitarea altor incidente si ne-am manifestat acordul, fără rezerve, de a îndeplini orice alte măsuri pentru capturarea celor câteva posibile exemplare rămase în libertate.

Toate aceste măsuri ar fi trebuit aduse la îndeplinire împreună cu custodele sitului Natura 2000, dl. Dan Ionescu și cu un biolog independent, sub monitorizarea autorităților de mediu, societatea noastră fiind dispusă sa aloce resursele materiale și organizatorice necesare acestei activități, atât timp cat ar fi fost nevoie.

In intervențiile sale publice, custodele sitului Natura 2000, dl. Dan Ionescu, omite să menționeze ca societatea noastră a ținut permanent legătura cu dânsul și și-a arătat dorința si disponibilitatea pentru a face toate eforturile de capturare a posibilelor nurci ramase in libertate.

Toate aceste măsuri au fost respinse de dl. Dan Ionescu, care nu a acceptat montarea de cuști de prindere (personalizate pentru nurci – metoda aprobata si testata pentru prinderea acestora) in situl Natura 2000, preferând, contemplativ, să răspândească vești despre un posibil dezastru, in loc sa accepte și să participe la luarea unor măsuri care să elimine o asemenea eventualitate.

Dorim să asigurăm opinia publică în privința angajamentului nostru ferm de a respecta toate exigențele legale privind protecția mediului si de a lua toate masurile stabilite de experți și de autoritățile competente, pentru a desfășura în condiții de siguranță deplină o activitate cu impact social pozitiv, nu mai puțin de 150 de locuri de muncă depinzând de această investiție efectuată într-o zonă dezavantajată sub raportul oportunităților de muncă.” Au declarat reprezentanții fermei de nurci, într-un comunicat de presă.

CITEȘTE ȘI: 

SOR Brașov: Nurcile americane scăpate dintr-o fermă, reprezintă un pericol pentru aria protejată Dumbrăvița-Rotbav

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here