Drumuri în valoare de 70 de milioane de lei, în 2015, la Sibiu

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Infrastructura rutieră este unul din punctele pe care Consiliul Judeţean Sibiu s-a concentrat în ultimii ani. Astfel, în anul 2015, după cum reiese din Raportul de Activitate al Preşedintelui, s-a continuat cu succes programul de reparaţii, reabilitări şi reconstrucţii ale drumurilor comunale şi judeţene.

Astfel, finanţarea reţelei de drumuri se află pe locul II în „topul” alocărilor bugetare de anul trecut, capitol căruia i s-a alocat suma de 69,8 mil. lei, respectiv 23,96 % din bugetul Județului.

Suma alocată a fost utilizată după cum urmează:

 • 33,37 mil. lei pentru acoperirea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile curente la drumurile județene, lucru realizat prin programul anual desfășurat de SC Drumuri și Poduri SA;

 • 18,77 mil. lei sume destinate modernizărilor și reabilitărilor de natura reparațiilor capitale la drumurile județene și comunale;

 • 17,93 mil. lei sume primite pentru finanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile;

Un segment deosebit de important pentru dezvoltarea durabilă a județului Sibiu îl reprezintă administrarea și îmbunătățirea infrastructurii de drumuri județene și comunale pentru asigurarea celor mai bune condiții de transport și mobilitate atât pentru locuitori, cât și pentru investitori, dezvoltatori și turiști. Astfel, încă de la începutul mandatului ne-am preocupat de aducerea tuturor căilor de acces din județ la standarde mai înalte, cu accent pe zonele defavorizate, concomitent cu întreținerea drumurilor aflate în stare bună și foarte bună”, a declarat Ioan Cindrea, Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu.

În anul 2015 au continuat lucrările de investiții pentru modernizarea unui număr de 4 drumuri județene după cum urmează:

 • DJ 105D Săsăuș – Agnita în lungime de 17,2 km

 • DJ 104G Săcădate – Nucet – Cornățel în lungime de 10,835 km

 • DJ 142J Șeica Mare – Șeica Mică în lungime de 7,85 km

 • DJ 142B Blăjel – Bazna – Boian – limită de județ Alba în lungime de 3,49 km

Aceste lucrări vor fi finalizate în cursul anului 2016 și vor avea o valoare de circa 55 milioane lei.

Tot în decursul anului 2015 a fost finalizat proiectul „Modernizare DJ 142E Dârlos (intersecţie DJ 142 A) – Alma – Dumbrăveni – Hoghilag – DN 14, km 0+000 – 20+130” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Investiția s-a derulat pe o perioadă de 15 luni și s-a ridicat la o valoare nerambursabilă de 27 milioane lei.

Totodată, în cadrul lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor județene s-au executat plombări pe 36.167 mp, tratamente bituminoase pe 25 km, covoare asfaltice pe 30 km, 766 km marcaje rutiere și s-au montat aproape 1.200 de metri de parapeți.

Lucrările de investiții pe drumurile județene finalizate în perioada 2012-2014 au fost în valoare de 51,5 milioane lei, după cum urmează:

 • modernizare DJ 105D Cârța-Săsăuș – 7,8 milioane lei

 • construire pod pe DJ 105P Arpașu de Sus – 2,2 milioane lei

 • construire Pod pe DJ 141 Moșna- Nemșa – 1,6 milioane lei

 • modernizare DJ 106A Rășinari zona pavată – 1,97 milioane lei

 • modernizare DJ 106J – Mărăjdie – 3,4 milioane lei

 • modernizare DJ 105E – CHE Racovița – 2,4 milioane lei

 • pod pe DJ 143 Iacobeni – 0,9 milioane lei

În perioada 2012-2015 s-au derulat 4 investiţii cu finanţare europeană a căror valoare totală se ridică la suma de aproximativ 80 de milioane de lei:

1. modernizarea drumului de interes tursitic DJ 106E pe tronsonul Jina-Şugag/Valea Sebeşului/DN67C

2. modernizarea DJ 106D Răşinari – Poplaca – Orlat 14+413 – 31+340

3. modernizare DJ 105G Sadu – Rîu Sadului – Sădurel km 21+250 – 41+425

4. modernizare DJ 142E Dîrlos – Alma – Dumbrăveni – Hoghilag – DN 14

Împreună cu primăriile și sub coordonarea Direcției Strategii Proiecte și a Direcției Tehnice din cadrul Consilului Județean Sibiu, s-a dezvoltat un pachet de proiecte prin care, în perioada 2012 – 2016 sunt reabilitate aproape 60 de drumuri comunale ce însumează aproape 300 de kilometri. Acestea reprezintă o parte a proiectului administrației județene destinat tuturor locuitorilor satelor și comunelor din județul Sibiu care astfel pot avea parte de condiții de trai din ce în ce mai bune.

Din acest pachet, în anul 2015 s-au efectuat lucrări de reabilitare (tratament simplu și dublu bituminos) pe 150 de kilometri drumuri comunale în valoare de 10,5 milioane lei, urmând ca programul să continue și în anul 2016. Lista completă a celor 60 de drumuri poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Sibiu, www.cjsibiu.ro, în Raportul Preşedintelui.

În ceea ce priveşte perioada de programare 2014-2020, s-au pregătit și au fost recepţionate documentaţiile tehnico-economice pentru drumurile judeţene ce urmează să fie depuse spre finanţare în cadrul POR. De asemenea, s-au început demersurile pentru obținerea autorizațiilor de construire. Principalele obiective de investiții care urmează a fi depuse spre finanțare sunt:

– reabilitare DJ 141 Mediaş–Moşna–Pelişor–Bârghiş

– reabilitarea DJ106 Agnita–Sighișoara – în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș

– reabilitare DJ 106D Ocna Sibiului–Ţapu

– reabilitarea şi modernizarea DJ 107B Păuca–Alămor–Mândra–Slimnic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here