Căsătoria religioasă mixtă este posibilă în Biserica Ortodoxă

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

În urma discuțiilor din presă referitoare la poziția Bisericii Ortodoxe Române privind căsătoriile religioase mixte, facem următoarele precizări:

Pentru a păstra unitatea de credință și de viață spirituală în familie, tradiția canonică strictă a Bisericii Ortodoxe a formulat explicit interdicția căsătoriei credincioșilor ortodocși cu persoane de altă confesiune creștină.

Totuși, prin iconomie sau pogorământ, din rațiuni pastorale în contexte socio-culturale multiconfesionale, Biserica Ortodoxă îngăduie căsătoria credincioșilor ortodocși cu persoane de altă confesiune creștină, după obținerea dispensei (aprobării speciale) de la episcopul ortodox al locului, care are cea mai înaltă responsabilitate pastorală în eparhie.

În acest sens, la cea de-a doua Conferință Panortodoxă Presinodală din anul 1982, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe au confirmat această practică a iconomiei sau dispensei, menționând însă condiția că pruncii care se nasc dintr-o căsătorie mixtă să fie botezați în Biserica Ortodoxă.

Prin urmare, Bisericile Ortodoxe locale pot lua hotărâri în privința aplicării iconomiei dupăcaz și din rațiuni pastorale particulare.

Conform prevederilor art. 88, alin. 1, lit. w din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, numai episcopul conducător al eparhiei (chiriarhul) poate acorda dispensă bisericească pentru căsătorii mixte.

În concluzie, în lumina celor menționate mai sus, episcopul locului (chiriarhul) poate să acorde (ca excepție de la regulă) dispensă pentru căsătoria religioasă a unei persoane creștin-ortodoxe cu o persoană de altă confesiune creștină.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here