”Fiecare Copil în Grădiniță” pentru 50 de lei

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Copii sunt acum încurajaţi să meargă la grădiniţă prin stimulente financiare. Chiar în prima luna a anului a fost aprobată Legea privind încurajarea copiilor să urmeze învățământul preșcolar – ”Fiecare Copil în Grădiniță”. Proiectul pilot a fost demarat în iulie 2010 de Fundaţia Ovidiu Ro, fiind coordonat de Leslie Hawke, mama celebrului actor de la Hollywood – Ethan Hawke. Acesta a fost implementat şi în judeţul Braşov. Pe parcursul celor peste 5 ani de implementare, 4.000 de copii din peste 43 de comunități rurale și urbane mici au beneficiat de educație preșcolară. 98% dintre copiii care au beneficiat de program s-au înscris la școală, iar 65% din aceștia continuă să aibă o prezență bună și foarte bună.

În baza actului normativ, este promovată prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani, prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie. Potrivit estimărilor Ministerul Muncii, peste 111.000 de copii vor fi eligibili pentru a primi tichetul social de 50 de lei.

Tichetele vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite. Acordarea tichetelor sociale este strict condiționată de prezența regulată a copiilor la grădiniță. Normele de aplicare precizează că totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei) și scutirile medicale nu pot depăși 50% din numărul total de zile de grădiniță din luna respectivă. Prezența zilnică a copiilor la grădiniță o țin educatorii, după un formular similar celui folosit de Fundația Ovidiu Ro în programul pilot. Situația fiecărui preșcolar se centralizează într-un sistem informatic național gestionat de Ministerul Educației. Corectitudinea notării prezenței zilnice va fi monitorizată prin vizite neanunțate, prin sondaj.

Copiii eligibili pentru acest program vor fi identificați de asistenții sociali din primării, pe baza unui dosar social. Stimulentul acordat sub formă de tichet social este acordat pentru perioada septembrie – iunie, pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere completată de părinți sau de persoanele care răspund legal, cu suportul asistentului social, acolo unde este cazul. Declarația este standard. Cei care primesc deja beneficii sociale care atestă încadrarea sub pragul de venit nu mai trebuie să facă un nou dosar, ci copiii lor devin automat eligibili.

Vestea buna este şi că înscrierea în Program este permanentă astfel încât familiile își vor putea înscrie copiii la grădiniță și după începerea anului școlar, iar tichetul se acordă începând cu luna în care preșcolarul a îndeplinit criteriile de frecvență.

Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocația pentru copii, bursele sau subvențiile agricole. Tichetele vor fi distribuite de primării, conform formularului de prezențe completat de educatori. Banii necesari pentru plata stimulentelor se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată.

Este deja în lucru un proiect de Hotărâre de Guvern care urmează să prevadă repartizarea pe județe a sumelor alocate în 2016 finanțării acestui Program, în funcție de numărul de copii înscriși.

La elaborarea normelor de aplicare a Legii au colaborat ministerele Muncii, Finanțelor, Educației, Cancelaria Primului-Ministru, cu participarea permanentă a reprezentanților Fundației Ovidiu Ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here