ANI: Mai mulți medici cu funcții de conducere, în incompatibilitate

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Agenția Națională pentru Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate pentru mai mulți medici cu funcții de conducere din Sălaj, Bistrița-Năsăud și Sibiu, dar și pentru alte cadre medicale din țară.

Printre cei aflați în vizorul ANI, se numără, Bogdan Minodora, Șef Secție Cardiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgența Zalău, jud. Salaj. Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 01 august 2007 întrucât deține, simultan, funcțiile de șef secției și administrator al unei policlinici. Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 180, alin. (1), lit. b) coroborate cu dispozițiile art. 184, alin. (12) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare pâna la data de 28.08.2015), respectiv, dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) coroborate cu dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, în vigoare la data de 28 august 2015. Conform unui comunicat de presă emis de ANI.

Pe lista celor care s-a aflat în incompatibilitate este și Silveșan-Gherman Iuliu-Ioan, Șef secție Obstetrica-Ginecologie II din cadrul Spitalului Județean de Urgența Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud. S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 31 decembrie 2008 — 02 octombrie 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de șef secție și administrator al unei firme. Persoana evaluata a încalcat, astfel, dispozițiile art. 180, alin. (1), lit. b) coroborate cu dispozițiile art. 184, alin. (12) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare pâna la data de 28.08.2015), respectiv, dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) coroborate cu dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, în vigoare la data de 28 august 2015.

În incompatibilitate s-a aflat și BINDEA VICTORIA, Șef secție Oncologie Medicala din cadrul Spitalului Județean de Urgența Bistrița. S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 08 mai 2007 — 08 octombrie 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de șef secție și administrator al unei firme. Persoana evaluată a încalcat, astfel, dispozițiile art. 180, alin. (1), lit. b) coroborate cu dispozițiile art. 184, alin. (12) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare pâna la data de 28.08.2015), respectiv, dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) coroborate cu dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, în vigoare la data de 28 august 2015.

În județul Sibiu, se află în stare de incompatibilitate, MARTIN VEREȘ-EMILIA, Director medical în cadrul Spitalului C.F. Sibiu, jud. Sibiu. Se afla în stare de incompatibilitate începând cu data de 04 noiembrie 2013, întrucât deține, simultan, funcțiile de director medical în cadrul Spitalului C.F. Sibiu, și șef al secției de Medicina interna (actualmente secția Boli Cronice începând cu data de 03.04.2014). Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 1831, alin. (3) coroborate cu prevederile art. 183, alin. (9) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare pâna la data de 28.08.2015), precum și dispozițiile art. 182, alin. (3) coroborate cu dispozițiile art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006, în vigoare la data de 28 august 2015.

Persoanele menționate au încalcat urmatoarele prevederi legale:

ˇ art. 178, alin. (1), lit. a) și b) din Legea 95/2006 (în forma în vigoare pâna la data de 28.08.2015), potrivit caruia ‘Funcția de manager persoana fizica este incompatibila cu: a) exercitarea oricaror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activitaților în domeniul medical în aceeaoș unitate sanitara, a activitaților didactice, de cercetare științifica și de creație literar-artistica; b) exercitarea oricarei activitați sau oricarei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate’;

ˇ dispozițiile art. 180, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare pâna la data de 28.08.2015), potrivit caruia ‘Funcția de manager persoana fizica este incompatibila cu: (…) exercitarea oricarei activitați sau oricarei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate’;

ˇ dispozițiile art. 1831, alin. (3) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare pâna la data de 28.08.2015), potrivit caruia ‘Membrii comitetului director, șefii de secție, șefii de laboratoare sau șefii de servicii medicale nu mai pot desfașura nicio alta funcție de conducere prin cumul de funcții’.

ˇ dispozițiile art. 183, alin. (9) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare pâna la data de 28.08.2015), potrivit caruia ‘Dispozițiile art. 180 alin. (1) lit. b) (…) referitoare la incompatibilitați (…) se aplica și persoanelor care ocupa funcții specifice comitetului director’.

ˇ dispozițiile art. 184, alin. (12) din Legea nr. 95/2006 (în forma în vigoare pâna la data de 28.08.2015), potrivit caruia ‘Dispozițiile art. 180 alin. (1) lit. b), c) și d) referitoare la incompatibilitați și ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare, se aplica și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice’;

ˇ dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare la data de 28.08.2015), potrivit caruia ‘Funcția de manager persoana fizica este incompatibila cu: (…) b) exercitarea oricarei activitați sau oricarei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate’.

ˇ art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare la data de 28.08.2015), potrivit caruia ‘Dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) — d) referitoare la incompatibilitați și ale art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplica și persoanelor care ocupa funcții specifice comitetului director.

ˇ art. 182, alin. (3) din Legea nr. 95/2006 (republicata la data de 28.08.2015), potrivit caruia ‘Membrii comitetului director, șefii de secție, șefii de laboratoare sau șefii de servicii medicale nu mai pot desfașura nicio alta funcție de conducere prin cumul de funcții’.

ˇ dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare la data de 28.08.2015), potrivit caruia ‘Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. b), (…) referitoare la incompatibilitați (…) se aplica și șefilor de secție (…) din spitalele publice’;

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încalcarea obligațiilor legale privind (…) starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinara si se sancționeaza potrivit reglementării aplicabile demnitații, funcției sau activitatii respective (…)’.

‘Persoana (…) fața de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publica (…) pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din funcția ori demnitatea publica respectiva sau a încetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o funcție eligibila, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioada de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenția Națională de Integritate își exercita atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

La nivel naţional, 15 persoane cu funcție de conducere din cadrul sistemului medical se află s-au, s-au aflat în stare de incompatibilitate. Agenția Naționala de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a 12 foști sau actuali șefi de secții, doi foști sau actuali directori medicali și un manager de spital.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here