Niciuna dintre ofertele depuse pentru revizuirea studiului de fezabilitate la autostrada Brașov-Comarnic, nu a fost acceptată

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România face următoarele precizări privind procedura de licitație deschisă organizată pentru atribuirea contractului având ca obiect ‘Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru ‘Autostrada București-Brașov km 0+000 — 173+300 sector Comarnic — Predeal, km 115+300 — km 146+800 și sector Predeal — Cristian, km 146+800 — km 162 + 300 + reabilitare DN 73B’:

CNADNR SA, în calitate de autoritate contractantă, a inițiat în data de 31.07.2015 procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului mai sus menționat.

Ședința de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 15.09.2015.

Potrivit Procesului verbal al ședinței de deschidere a ofertelor (publicat în SEAP, rubrica Procese verbale/Declarații) au fost depuse șapte oferte de către operatorii economici.

Procedura de atribuire a fost anulată de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, întrucât potrivit Raportului procedurii, aprobat de Directorul General ‘…au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme’.

În data de 14.01.2016 comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire au fost transmise ofertanților.

În prezent, procedura de achiziție publică se află în perioada de depunere a unor posibile contestații împotriva rezultatului procedurii.

În situația în care nu se vor depune contestații, după expirarea termenului prevăzut de lege, autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire în SEAP, în conformitate cu prevederile art. 210^1 din .O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare ‘(…) în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a transmite în SEAP informații referitoare la motivele anulării’.

CNADNR SA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here