DSVSA: Amenzi de zeci de mii de lei pentru nereguli în industria agroalimentară. Vezi care au fost problemele

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

Activități de control în unitățile din industria agroalimentară

În cursul lunii decembrie a anului 2015, Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și cea a municipiului București au desfășurat activități de control în unitățile din industria agroalimentară.

Unitățile din industria agroalimentară controlate desfășoară activități în domenii diverse, precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare și alcoolice, unități de depozitare pentru produse alimentare, semințe, legume și fructe.

Controlul unităților a vizat în principal aspecte privind calitatea spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate, precum și cele de depozitare a materiilor prime și a produselor finite, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind sistemul HACCP, condițiile de igienă și de funcționare a unităților.

În unitățile din industria agroalimentară s-au efectuat 6.985 controale, fiind acordate 165 de amenzi, în valoare de 317.800 de lei și 136 avertismente.

Sancțiunile au fost aplicate pentru neconformitățile constatate, dintre care menționăm:

neconformități privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, pereți, tavan, spații, proces verbal pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD), ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, iluminat, vestiar, grup sanitar, rafturi, navete, flux, mucegai, dospitoare, substanțe dezinfectante);

neconformități privind documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, proceduri HACCP, implementare);

neconformități legate de produse (etichetare, buletine analiză);

neconformități documentare (documente, trasabilitate)

neconformități privind personalul (echipament protecție, carnete sănătate)

altele (lipsă înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, comercializare în spații neaprobate sau autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor etc.).

Pentru neconformitățile constatate au fost acordate amenzi în următoarele județe:

Arad, 4.600 lei — igienă necorespunzătoare;

Argeș, 600 lei — ustensilele și vesela neigienizate corespunzător;

Bacău, 4.800 lei — nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și de valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și a ustensilelor de lucru folosite;

Bihor, 2.000 lei — spații de depozitare și utilaje neîntreținute igienic;

Bistrița-Năsăud, 9.000 lei—pereți cu mucegai în depozitul de făină la răcire produs finit, nu sunt întocmite la zi înregistrările aferente sistemului HACCP, dospitoare neîntreținute, lipsă substanțe dezinfectante, echipament de protecție incomplet, igienă necorespunzătoare a spațiilor, lipsă etichete pe produsele alimentare, eticheta nelizibilă a unor produse alimentare, spații neaprobate sanitar veterinar, lipsă carnete sănătate angajați, lipsă acțiuni de dezinsecție-deratizare;

Botoșani, 13.000 lei — neîntreținere igienică a spațiilor de depozitare și comercializare a produselor alimentare, manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializare de produse alimentare în spațiu necorespunzător;

Brașov, 10.200 lei — lipsa monitorizărilor pentru temperatură, lipsa buletinelor de analiză pentru apă, depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare, trasabilitate incompletă, nerealizarea acțiunilor de igienizare și a celor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD);

Brăila, 2.600 lei — plafoane cu zone de mucegai, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

București, 25.000 lei — lipsă document înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, depășirea capacității de depozitare, neanunțarea începerii ori sistării activității, depozitare necorespunzătoare;

Buzău, 1.200 lei — lipsă procedura igienizare spații, pereți și tavane neigienizate corespunzător, nerespectarea criteriilor de compatibilitate la depozitarea produselor alimentare de origine nonanimală;

Caraș-Severin, 1.200 lei — mucegai în spațiul de producție, panacoade deteriorate;

Călărași, 7.600 lei — nerespectarea normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a produselor alimentare (cereale), manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare în spațiu neaprobat sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Constanța, 1.200 lei — neîntreținerea în condiții corespunzătoare de igienă a spațiilor de lucru, de depozitare, a utilajelor și ustensilelor;

Cluj, 7.600 lei — depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreținerea igienică a spațiilor de comercializare a produselor alimentare;

Dâmbovița, 5.200 lei — depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitarea neconformă a produselor alimentare retrase și a ambalajelor, neîntreținerea igienică a spațiilor și ustensilelor de producție;

Dolj, 26.000 lei — etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, manipularea și depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Gorj, 11.800 lei—navete cu produse finite depozitate direct pe paviment, lipsa echipamentului de protecție adecvat, lipsa facilităților igienice la chiuveta din spațiul de fabricație, montaj neadecvat al suprafeței de lucru pe masa de modelat, frigiderul de drojdie neigienizat, condens în zona de coacere a pâinii, obiecte depozitate care nu permit igienizarea, lipsă evidențe (procese-verbale) de efectuare a operațiunilor DDD, lipsă înregistrări sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, depozitarea nesectorizată, produse neconforme depozitate în spații neinscripționate, etichetare necorespunzătoare;

Hunedoara, 1.600 lei — manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;

Ialomița, 3.800 lei — depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nu toate frigiderele sunt dotate cu termometre și/sau monitorizare temperatură la zi, comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații neaprobate sanitar veterinar;

Iași, 2.000 lei — întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de producție;

Ilfov, 52.000 lei — buletin de analiză neconform, etichetare necorespunzătoare,depozitare necorespunzătoare, întreruperea lanțului frigorific, trasabilitate incompletă;

Mehedinți, 2.000 lei — nerespectarea normelor de igienă privind întreținerea spațiilor de producție, de depozitare și a anexelor social — sanitare, nerespectarea condițiilor de depozitare a materiilor prime, nerespectarea programului de autocontrol;

Mureș, 19.000 lei — igienă necorespunzătoare a spațiului de depozitare, pereți și plafon cu mucegai, trasabilitate necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, etichetare, manipulare necorespunzătoare;

Neamț, 2.000 lei — produse alimentare depozitate necorespunzător;

Olt, 21.600 lei — manipulare produse alimentare fără respectarea normelor de igienă, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, condiții necorespunzătoare de igienă, comercializarea de produse alimentare neetichetate;

Prahova, 66.000 lei — lipsă înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, desfășurare în unități de producție a altor activități, neasigurare trasabilitate, comercializare de produse alimentare neconforme, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Sibiu, 1.000 lei — depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Timiș, 2.000 le — nerespectarea condițiilor de depozitare a alimentelor;

Vaslui, 600 lei — depozitarea pe paviment a produsului finit;

Vâlcea, 2.000 lei — spații de depozitare neîntreținute corespunzător;

Vrancea, 8.600 lei — nerespectarea normelor privind întreținerea instalațiilor, utilajelor, ustensilelor de lucru folosite, etichetare și depozitare necorespunzătoare, lipsă trasabilitate;

De asemenea în cadrul controalelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezența și încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanților, aditivilor și substanțelor interzise precum și teste de sanitație necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here