Autostrada Orăştie – Sibiu, un dezastru!? CNADNR a făcut mai multe expertize! Vezi detaliile!

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la admin@transilvanianews.com

În virtutea dreptului la informare corectă privind situația tronsonului de autostrada Orăștie — Sibiu, lot 3, CNADNR SA aduce la cunoștință opiniei publice următoarele aspecte:

Cu referire la stadiul remedierii degradărilor constatate în cadrul Contractului ‘Proiectare și execuție Autostrada Orăștie — Sibiu, Lot 3: km 43+855 — km 65+965’:

Zona km 59+900 — km 59+950 (ebulment):

Conform expertizei tehnice preliminare elaborată de către Experți Tehnici din partea CNADNR S.A., s-au stabilit următoarele cauze ale degradărilor constatate:

natura argiloasă și starea de consistență redusă, respectiv capacitatea portantă a terenului de fundare;

având în vedere caracterul de PUCM a argilelor din teren și posibila circulație haotică a apei în zonele adiacente și în profuzime se estimează că vor exista în continuare tasări ale terenului cu desfășurare în timp, necesitând pe termen scurt monitorizarea acestora.

Antreprenorul a informat faptul că a demarat de curând expertiza tehnică în aceasta zonă și va informa asupra soluției de remediere după finalizarea acesteia.

La începutul lunii august 2015, Antreprenorul a realizat remedierea provizorie a degradărilor constatate și nu s-a constatat o evoluție negativă până în acest moment.

Zona km 60+600 — km 60+700 (crăpătura):

Conform expertizei tehnice preliminare elaborată de către Experți Tehnici din partea CNADNR S.A., s-au stabilit următoarele cauze ale degradărilor constatate:

natura argiloasă și starea de consistență redusă, respectiv capacitatea portantă a terenului de fundare;

nerespectarea prin execuție a soluției proiectate;

În data de 17.08.2015, a avut loc o ședință de lucru la sediu CNADNR, la care au participat reprezentanții Beneficiarului, Antreprenorului și Experți Tehnici implicați, atât din partea CNADNR S.A., cât și din partea Antreprenorului, în cadrul căreia s-au concluzionat, în baza investigațiilor din teren, următoarele cauze cu privire la degradările constatate de la km 60+600:

nerespectarea prin execuție a soluției proiectate;

funcționarea defectuoasă a sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale din cauza colmatării/degradării substraturilor de beton, permițând infiltrarea apelor în rambleul drumului

compactarea redusă a straturilor structurii rutiere;

Important de menționat este faptul că atât Experții tehnici din partea Antreprenorului, cât și cei din partea Beneficiarului, au concluzionat faptul că apariția și evoluția acestui defect nu s-a cauzat unui fenomen de alunecare ci unei tasări structurale pricinuită de execuția necorespunzatoare a lucrărilor la corpul autostrăzii.

Totodată, Antreprenorul a informat CNANDR că a finalizat expertiza tehnică în zona menționată și a stabilit trei variante de soluții tehnice de remediere. Până la sfârsitul săptămânii curente va prezenta proiectul tehnic complet, în vederea analizării de către Beneficiar și ulterior, avizării de către CTE CNADNR, dar că nu va pune la dispoziția acestuia și expertiza tehnică efectuată.

În prezent, a fost instituită restricția circulației pe o bandă de circulație până la finalizarea remedierii degradării.

Atât în cadrul întâlnirilor organizate de către CNADNR S.A., cât și prin Programul lucrărilor de remediere transmis de către Antreprenor, acesta s-a angajat să demareze lucrările de remediere pentru degradările menționate mai sus, în data de 17.08.2015. Antreprenorul a întârziat, fără nicio justificare, demararea acestor lucrări. Menționăm că până în prezent Anterprenorul, din diverse motive, a mai amânat începerea lucrărilor de remediere definitivă a defectelor constatate.

În cazul în care nici de această dată Antreprenorul nu va executa remedierea defecțiunilor constatate, Beneficiarul va angaja și va plăti alt antreprenor care să execute lucrarea de remediere a defecțiunilor, urmând ca, ulterior, costurile aferente lucrărilor de remediere să fie recuperate de la Antreprenor.

Instituire restricție circulație rutieră la km 60+600, calea 1, banda 1

Viaductul Aciliu

Antreprenorul a demarat lucrările de remediere începând cu data de 15.07.2015 la Viaductul Aciliu, lucrări ce constau în refacerea dispozitivelor antiseismice, remedierea scurgerii apelor, drenuri longitudinale, lucrări de remediere la sferturile de con, etc .

Execuție lucrări de remediere Culeea Orăștie

Executie lucrari de remediere Culeea Orastie

Cu referire la defectele constatate la Viaductul de la Aciliu din cadrul tronsonului de autostradă Orăștie — Sibiu, lot 3, în momentul de față CNADNR S.A. a demarat procedura de atribuire a unui contract de servicii cu scopul expertizării tehnice a lucrării de artă în vederea stabilirii unor măsuri de intervenție imediat necesare a fi întreprinse, investigarea aprofundată a cauzelor care au condus la producerea acestor fenomene de degradare prin investigații vizuale preliminare, încercări și testări pe teren și în laborator, concluzii și recomandări constructive pentru remedierea lucrărilor, cel puțin 2 opțiuni, ținând seama de situația existentă în zonele menționate. Termen finalizare expertiza tehnică: 10.10.2015

Menționăm faptul că în conformitate cu prevederile Contractului ‘Proiectare și Execuție Autostrada Orăștie — Sibiu, lot 3, km 43+855 — km 65+965’, Antreprenorul are responsabilitatea deplină pentru remedierea defectelor apărute, atât în perioada de execuție a Lucrărilor, cât și în perioada de garanție (4 ani). Astfel, lucrările de remediere vor fi executate pe riscul și cheltuiala Antreprenorului.

De asemenea, subliniem că CNADNR S.A. va întreprinde demersurile necesare pentru a recupera orice daune generate de întârzierile produse ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor Antreprenorului ce decurg din prevederile contractului.

CNADNR SA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here